เป้าหมาย Goal Zero ของเรา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Goal Zero เราเน้นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน และความปลอดภัยในการขนส่ง 

ที่เชลล์ เราให้ความสำคัญและดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนของเชลล์ เราคาดหวังว่าพนักงานและผู้รับเหมาของเราจะยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงของเชลล์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในโรงกลั่นน้ำมัน บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือแม่แต่ในสำนักงานของเชลล์เองก็ตาม และถึงแม้ว่าเชลล์จะมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงเป็นของตัวเอง แต่เชลล์ก็ยังร่วมแบ่งปันและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยตลอดจนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการรายอื่นในอุตสาหกรรมพลังงานผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เหมือนกับโครงการริเริ่มของเราเช่น โครงการผู้นำด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน - พัฒนาความปลอดภัยด้วยการร่วมประสานงานกัน

ใน Health, Safety, Security, Environmental and Social Performance Control Framework ของเราได้ให้คำอธิบายด้านมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างชัดเจน มาตรฐานเหล่านี้ ถูกนำไปปฏิบัติใช้กับทุกภาคส่วนในกิจกรรมของเรา ตั้งแต่การออกแบบโรงงาน อาคารสำนักงาน ไซต์งาน ไปจนถึงการรื้อถอนพื้นที่หรือแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับกับทั้งกลุ่มพนักงานและผู้รับเหมา ตลอดจนพาร์ทเนอร์บริษัทร่วมทุนต่าง ๆ ที่เชลล์ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานด้วย

เพื่อที่จะสำเร็จตามเป้าหมาย Goad Zero เรามุ่งมั่นดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ใส่ใจในบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนที่ดูแลรับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงสูงได้ผ่านการอบรมและมีทักษะการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเรายังทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีจากทั่วโลกเพื่อปรับใช้ด้วยเช่นกัน

ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

เราต้องการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงการทำงานร่วมกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมและหน่วยงานทางวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ มาตรฐาน และความรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), American Petroleum Institute (API) และ Society of Petroleum Engineers (SPE)

นอกจากนี้ เรายังได้ทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ เช่น Energy Institute (EI) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยด้านอุตสาหกรรมในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย และบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ต่าง ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ทุกคนที่ทำงานให้เราหรือทำงานกับเรา ล้วนมีบทบาทสำคัญในการทำให้เชลล์เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโรงกลั่น กระบวนการผลิตอย่างปลอดภัยและเหมาะสมในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัตถุมีพิษร้ายแรง

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Safety in deep water

We apply strict safety procedures and rigorous standards to meet the unique challenges of producing energy.

Deep-water safety training goes virtual

How a visit to a shopping centre led to the use of virtual reality in safety training for a new oil production project in Malaysia.

Shell’s principles for producing tight/shale oil and gas

We follow global operating principles focused on safety, environmental safeguards, and engagement with nearby communities to unlock resources safely and responsibly.