พนักงานเชลล์กำลังทดสอบตัวอย่างน้ำ

ในหลายพื้นที่บนโลก การมีน้ำจืดที่พร้อมใช้งานนั้นกำลังเป็นความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงนับเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมและเชลล์ รวมถึงกลุ่มอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะป้องกันและรักษาทรัพยากรอันมีค่านี้ไว้พร้อมจัดการการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราลดปริมาณการใช้น้ำจืดด้วยการออกแบบและจัดการอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของเราอย่างเหมาะสม เราบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างระมัดระวัง พร้อมปรับเปลี่ยนการใช้งานน้ำจืดของเราเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในท้องถิ่น เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำนั้นส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค

ในบริเวณที่ขาดแคลนน้ำ เราได้พัฒนาแผนการจัดการน้ำสำหรับการดำเนินงานของเรา แผนเหล่านี้ได้กล่าวถึงความเสี่ยงในระยะยาวของปริมาณน้ำที่มีอยู่รวมถึงยังได้ชี้แนะมาตรการลดการใช้น้ำจืดของเรา หรือแนะนำตัวเลือกแทนการใช้น้ำจืด เช่น น้ำที่รีไซเคิลแล้ว น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการแล้ว และน้ำกลั่น

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของน้ำได้จากการดำเนินงานของเราเอง ชุมชนริมน้ำแบบเสมือนจริงของเราได้เชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของเชลล์ทั่วโลกเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ โดยเราได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีหลายแห่งและองค์กรต่าง ๆ เช่น สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) และสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (IPIECA) ซึ่งเป็นสมาคมอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซระดับโลกเพื่อพัฒนาการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ปรับตัวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การใช้น้ำซ้ำและการรีไซเคิลน้ำ

การใช้น้ำซ้ำและการรีไซเคิลน้ำ

เราเริ่มดำเนินการจัดการการใช้น้ำของเราให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการเสาะหาแนวทางการรีไซเคิลและใช้ทรัพยากรอันมีค่านี้อีกครั้ง

Read how we manage water responsibly

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

คุณภาพอากาศ

เราเริ่มต้นลดมลพิษในอากาศโดยเริ่มจากการดำเนินงานของเราและช่วยกลุ่มลูกค้าลดผลกระทบที่เกิดจากคุณภาพอากาศโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการต่าง ๆ ของเราสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ซึ่งชุมชนต่างพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราในด้านความหลากหลายทางชีวภาพรอบโลก

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Producing water in the desert

Water is a resource that is hard to come by in Qatar’s desert climate. The Pearl GTL plant produces more water than gas-to-liquids products.

How underwater robots shine a light on sharks

See how ocean scientists are using energy industry technology to reveal life in deep water.

From the oyster bar to the sand bar

Restaurants recycle oyster shells to help restore reefs and coastal wetlands in Louisiana.