แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนจำกัดนั้นจำเป็นต่อการพัฒนามนุษย์เช่นเดียวกับน้ำจืด – เราดื่มน้ำ ซักล้างด้วยการใช้น้ำ ปลูกพืชพรรณธัญญาหารด้วยน้ำ ใช้น้ำเพื่อผลิต ความต้องการที่มีต่อน้ำนั้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราเริ่มดำเนินการจัดการการใช้น้ำของเราให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการเสาะหาแนวทางการรีไซเคิลและใช้ทรัพยากรอันมีค่านี้ซ้ำ

Learn more about this project and see a film

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

วิธีการจัดการน้ำจืด

น้ำจืดนั้นสำคัญกับชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับโลก และน้ำจืดยังเป็นหนึ่งในมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด เราจัดการการใช้น้ำอย่างระมัดระวังและลงทุนกับวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการต่าง ๆ ของเราสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ซึ่งชุมชนต่างพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราในด้านความหลากหลายทางชีวภาพรอบโลก

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

How underwater robots shine a light on sharks

See how ocean scientists are using energy industry technology to reveal life in deep water.

A close encounter in the Caribbean

Rare sightings of calf sperm whales add to scientific knowledge about life off the coast of Colombia.

Producing water in the desert

Water is a resource that is hard to come by in Qatar’s desert climate. The Pearl GTL plant produces more water than gas-to-liquids products.