ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย

เชลล์คาร์ดให้คุณสามารถเลือกระดับการควบคุมและระบบรักษาความปลอดภัยได้ โดยคุณสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้มีการใช้บัตรอย่างไร ที่ไหน และเมื่อไร

ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย