รายการผลิตภัณฑ์ เชลล์ โอมาล่า

แท่นลอยน้ำลึกนอกชายฝั่งในอ่าวเม็กซิโก 2014

Etermar ประเทศโปรตุเกส

ด้วยปัญหากระปุกเกียร์ที่มองข้ามไม่ได้ Etermar จึงเปลี่ยนมาใช้ เชลล์ โอมาล่า เอส 4 ดับบลิวอี ซึ่งทำให้ประหยัดได้สูงถึง US$289,400 ต่อปี

ดาวน์โหลดกรณีศึกษาของ Etermar
Norilsk Nickel ประเทศออสเตรเลีย

Norilsk Nickel ประเทศออสเตรเลีย

โรงโม่หิน 2 แห่งที่เหมือง Black Swan ของ Norilsk Nickel เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชลล์ โอมาล่า เอส 4 จีเอ็กซ์ 220 ซึ่งช่วยประหยัดได้ประมาณ US$74,473 ต่อปี

ดาวน์โหลดกรณีศึกษาของ Norilsk Nickel

น้ำมันหล่อลื่นที่หลากหลายสำหรับธุรกิจต่างๆ