คุณสมบัติผู้ลงทุน

 1. มีความประสงค์ที่จะเข้าบริหารธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการขายและการดูแลลูกค้า มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้เข้าใช้สถานีบริการน้ำมันเชลล์
 3. มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้า และผู้ใช้รถในพื้นที่เป็นอย่างดี
 4. มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 5. มีความสามารถในการสรรหาบุคคลากรและบริหารบุคลากรในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน
 6. มีความพร้อมและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
 7. สามารถเข้าร่วมประชุม และอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

ผลประโยชน์ตอบแทน

 1. ได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ
 2. ได้รับคำแนะนำในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิด
 3. เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม เชลล์ วี-เพาเวอร์ ใหม่ ทั้งแก๊สโซฮอลล์ 95 และดีเซล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากน้ำมันเชื้อเพลิงยี่ห้ออื่น และยังมีน้ำมัน เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอลล์ 91 น้ำมันเชลล์ฟิวเซฟ ดีเซล และน้ำมันเชลล์ E20 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
 4. เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ สำหรับรถยนต์ น้ำมันเครื่องเชลล์ ริมูล่า สำหรับรถบรรทุก และน้ำมันเครื่องเขลล์ แอ๊ดว้านซ์ สำหรับรถจักรยานยนต์
 5. มีโฆษณาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องอย่างต่อเนื่อง
 6. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชลล์ คลับสมาร์ท บัตรสะสมคะแนนที่มอบสิทธิพิเศษเหนือใคร
 7. เป็นคู่ค้ากับเชลล์ซึ่งดำเนินธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยมายาวนานกว่า 120 ปี ตามมาตรฐานที่ดีเลิศของระดับโลก

บรืเวณสถานีที่เปิดรับสมัครปัจจุบัน

 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชัยนาท

สมัครเป็นผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (CO)

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. แนบหลักฐานทางการเงินมาพร้อมกับใบสมัคร
 3. ส่งใบสมัคร และเอกสารแนบทั้งหมด มาทางอีเมลล์: SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ :  SHLTHAI-Retail-Operations-@shell.com
  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-262-6260, 084-438-1543 หรือ 02-657-9888 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08:30 – 16:30 น.
 5. คณะกรรมการจะพิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร หากผ่านการพิจารณาขั้นต้น บริษัทฯ  จะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุอยู่ในใบสมัคร เพื่อนัดหมายสถานที่ วัน และเวลาสัมภาษณ์
 6. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)

เป็นส่วนหนึ่งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 43,000 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน

เป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)