คณะผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ตุลาคม 2559

ภาพของ อัษฎา

อัษฎา หะรินสุต

ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก

ผู้ช่วย: อัจฉรา โกศานต์

โทร : 02-262-6823

อีเมลล์ : Achara.Kosan@shell.com

ภาพของอรรถ

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วย: นลินุตม์ ศิริสมบัติ

โทร: +66 (0) 2-262-7272

อีเมล:  Nalinuth.Sirisombut@shell.com

photo of Ornuthai na Chiangmai in a black jacket

อรอุทัย ณ เชียงใหม่

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก 

ผู้ช่วย: พิชญ์ชามา รักษายศ

โทร : +66 (0) 2-262-6326

อีเมลล์ : Pitchama.Raksayot@shell.com

ภาพของวีธรา ตระกูลบุญ

วีธรา ตระกูลบุญ

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ช่วย: ฐิตารีย์ ภูวหิรัญพัฒน์

โทร : 02-262-7184

อีเมลล์ : T.Puwaherunyapat@shell.com

ภาพของ ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน 

ผู้ช่วย: สกุลรัตน์ ต่อรัตน์

โทร : 02-262-6047

อีเมลล์ : Sakunrat.Torrat@shell.com

ภาพของธเนศร์ รัชตะปีติ

ธเนศร์ รัชตะปีติ

กรรมการบริหาร ฝ่ายจัดหาและจัดส่ง

ผู้ช่วย: เมนะกานต์ ชัยกุล

โทร : +66 (0) 2-262-7395

อีเมลล์ :  Maynakarn.Chaiyakul@shell.com

khada chiengkul ในชุดสูทสีดำ

ธาดา เชียงกูล

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ผู้ช่วย: ราตรี บุญสุข

โทร : +66 (0) 2-262-7259

อีเมลล์ : r.boonsuk@shell.com

ภาพของชนิดา ปิ่นเจริญ

ชนิดา  ปิ่นเจริญ 

กรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนาม

ผู้ช่วย: จิรเรขา โพธิกุล

โทร : 02-262-7110

อีเมลล์ : Chirarekha.Pothikul@shell.com

ภาพของณัฐ เขมกวัฒน์

ณัฐ  เขมกวัฒน์

กรรมการบริหาร

ผู้ช่วย : ธนทร ศุภวิทยาโภคี

โทร : 02-262-7438

อีเมล : t.suphawitthayaphok2@shell.com

James Hunkin Executive Director Integrated Gas (Interim)

เจมส์ ฮันกิ้นท์

กรรมการบริหาร ธุรกิจก๊าซ (รักษาการ)

ผู้ช่วยนปภา ติระบริสุทธิ์

โทร+66 (0) 2-262-6005

อีเมลล์Naprapa.Tiraborisute@shell.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก