คณะผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ตุลาคม 2559

ภาพของ อัษฎา

อัษฎา หะรินสุต

ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก

ผู้ช่วย: อัจฉรา โกศานต์

โทร : 02-262-6823

อีเมลล์ : Achara.Kosan@shell.com

ภาพของอรรถ

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วย: พรเทพ ศรีมา

โทร: 02-262-7272

อีเมล: porntep.srima@shell.com

ภาพของ แกรนท์ แมคเกรเกอร์

แกรนท์ แมคเกรเกอร์

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก

ผู้ช่วย: ณัฐรุจา ไตรรัตน์ฐิติกาล

โทร : 02-262-7156

อีเมลล์ : N.Trairatthitikan@shell.com

ภาพของวีธรา ตระกูลบุญ

วีธรา ตระกูลบุญ

กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาด ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ช่วย: ฐิตารีย์ ภูวหิรัญพัฒน์

โทร : 02-262-7184

อีเมลล์ : T.Puwaherunyapat@shell.com

ภาพของ ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน 

ผู้ช่วย: สกุลรัตน์ ต่อรัตน์

โทร : 02-262-6047

อีเมลล์ : Sakunrat.Torrat@shell.com

ภาพของธเนศร์ รัชตะปีติ

ธเนศร์ รัชตะปีติ

กรรมการบริหาร ฝ่ายจัดหาและจัดส่ง

ผู้ช่วย: ปิยฉัตร ส่งสุข

โทร : 02-262-6545

อีเมลล์ : Piyachat.Songsuk@shell.com

ภาพของชนิดา ปิ่นเจริญ

ชนิดา  ปิ่นเจริญ 

กรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนาม

ผู้ช่วย: จิรเรขา โพธิกุล

โทร : 02-262-7110

อีเมลล์ : Chirarekha.Pothikul@shell.com

ภาพของณัฐ เขมกวัฒน์

ณัฐ  เขมกวัฒน์

กรรมการบริหาร

ผู้ช่วย : ธนทร ศุภวิทยาโภคี

โทร : 02-262-7438

อีเมล : t.suphawitthayaphok2@shell.com

ภาพของอดัม ปรินซ์

อดัม  ปรินซ์

กรรมการบริหาร ธุรกิจก๊าซ

ผู้ช่วย: พศวีร์ วงศ์ปัญญาภรณ์

โทร : +66 (0) 2-262-6695

อีเมลล์ : p.vongpanyaporn@shell.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก