Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

  • ผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของคุณได้ทุกรูปแบบ
  • คุณภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของเชลล์ทั่วโลก
  • บริการหลังการขายและบริการทางเทคนิคอย่างครบถ้วน

รายการผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์
Grade Description Viscosity Grades

เชลล์โอมาล่า เอชดี

(Shell Omala HD Oils)

น้ำมันเกียร์ทำจากน้ำมันพื้นฐานประเภทสังเคราะห์เพื่อการปกป้องสูงสุด ISO 100 to ISO 680

เชลล์โอมาล่า อาร์แอล

(Shell Omala RL Oils)

น้ำมันเกียร์ทำจากน้ำมันพื้นฐานประเภทสังเคราะห์แบบไม่ผสมสารรับแรงกด ISO 150 to ISO

เชลล์โอมาล่า อาร์แอล

(Shell Omala F Oils)

น้ำมันเกียร์สำหรับการใช้งานหนัก ได้มาตรฐานของ Flender ISO 100 to ISO 460

เชลล์โอมาล่า อาร์แอล

(Shell Omala RL Oils)

น้ำมันเกียร์สำหรับการใช้งานหนักทำจากน้ำมันพื้นฐานประเภทน้ำมันแร่ ISO 68 to ISO 1000

เชลล์ทิเวล่า

(Shell Tivela S Oils)

น้ำมันเกียร์ทำจากน้ำมันพื้นฐานประเภทสังเคราะห์สำหรับเกียร์ตัวหนอน และสำหรับการหล่อลื่นที่ต้องการความลื่นเป็นพิเศษ ISO 150 to ISO 460

เชลล์มัลลิอุส จีแอล

(Shell Malleus Fluid GL)

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์เปิดทำจากสารที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม GL 25, GL 95, GL, 205, GL 400, GL 500

การบริการดูแลเกียร์เปิด

เชลล์มีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทุกชนิดสำหรับทุกอุตสาหกรรม  ประสบการณ์อันยาวนานเชลล์ช่วยให้เชลล์พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การหล่อลื่นเกียร์เปิดเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุดเกียร์กับสภาพการทำงานนั้นค่อนข้างซับซ้อน  เกียร์เปิดมักถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการผันแปรของอุณหภูมิสูงอีกทั้งต้องรับแรงกดอย่างหนักในลักษณะทีไม่ต่อเนื่อง   การใช้สารหล่อลื่นที่ถูกต้องรวมทั้งการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องทำงานในสภาพเช่นนี้เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • การดูแลและปรับแต่งระบบหล่อลื่นแบบฉีดพ่น สารหล่อลื่นเกียร์เปิดจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมันถูกใช้อย่างถูกวิธี ต้องแน่ใจว่าฟันเกียร์ทุกซี่ได้รับการหล่อลื่นอย่างทั่วถึง
  • การตรวจสอบและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน อัตราการสั่นสะเทือนเป็นตัวชี้ความสมบูรณ์ของการทำงานของเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี การตรวจสอบการสั่นสะเทือนอย่างสม่ำเสมอโดยผู้เชียวชาญจากเชลล์จะช่วยให้ท่านทราบถึงความเป็นไปของเครื่องจักรและสามารถหยั่งถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องของท่านได้แต่เนิ่นๆ
  • การตรวจสอบอุณหภูมิฟันเกียร์ อุณหภูมิฟันเกียร์ขณะทำงานสามารถบอกได้ว่าเฟืองเกียร์มีการสบกันดีเพียงใด เชลล์มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมคือเทอร์โมมิเตอร์แบบไร้สัมผัสช่วยคุณวัดอุณหภูมิฟันเกียร์ขณะทำงานได้อย่างปลอดภัย
  • การวิเคราะห์หน้าฟันเกียร์ ผู้เชี่ยวชาญของเชลล์ช่วยท่านตรวจสอบหน้าฟันเกียร์ขณะที่มันทำงานอยู่ได้ด้วยเครื่อง Stroboscpoe การตรวจสอบนี้สามารถชี้ให้เห็นร่องรอยต่างๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาล่วงหน้าได้ อาทิ รอยขูด ตามด รวมทั้งการสึกหรอต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านวางแผนการซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่ความเสียหายจะมากขึ้น
  • บริการตรวจสอบสภาพทั่วไป การตรวจสอบอุปกรณ์ทีเกี่ยวข้องกับเกียร์เปิด อาทิ อาทิ เฟืองเกียร์และ girth gear mountings ซีล รูระบายสารหล่อลื่นใช้แล้ว สามารถบ่งชี้ความผิดปกติต่างๆที่อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อชุดเกียร์เปิดได้

    การดูภาพการกระจายของความร้อน การดูภาพการกระจายของความร้อน ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาของเครื่องจักรต่างๆรวมทั้ง เกียร์เปิด ตัวทดเกียร์และมอเตอร์ไฟฟ้า การรายงานผลการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญของเชลล์จะทำรายงานผลการตรวจสอบเกียร์เปิดของท่านอย่างสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงอ่านค่าอุณหภูมิและสภาพของเกียร์พร้อมภาพประกอบและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาชุดเกียร์ของท่าน