Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

เรารู้ว่าความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายนั้นเป็นสิ่งที่ท่านคำนึงถึง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

รถบรรทุกของคุณจะไม่เสียเวลาในการรอคิวและเติมน้ำมันนานๆ  เราจึงออกแบบสถานีบริการของเราให้มี

 • หัวจ่ายที่สามารถเติมน้ำมันดีเซลอย่างรวดเร็ว
 • ลักษณะหลังคาที่สูงโปร่ง เหมาะสำหรับรถบรรทุก
 • ทางเข้าที่กว้างขวาง
 • ทางออกสู่เส้นทางต่างๆมากมาย
 • สถานที่จอดรถที่กว้างขวาง เหมาะสำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
 • ร้านค้าและร้านอาหารที่มีคุณภาพ
 • ห้องสุขาและห้องอาบน้ำที่สะอาดเพื่อบริการคุณ
 • จุดพักผ่อนเผื่อผ่อนคลาย หลังจากได้ขับรถมาเป็นเวลาหลายชั่วโมง

...และ แน่นอน น้ำมันดีเซลคุณภาพสูงจากเชลล์เมื่อใช้ เชลล์คาร์ดในการเติมน้ำมัน คุณจะได้รับ:

 • สภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย
 • ระบบการเติมน้ำมันที่รวดเร็ว
 • การบริการที่มีประสิทธิภาพ
 • พนักงานที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าเป็นอย่างดี

เรามีการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของเราได้ตลอดเวลา จากเว็บไชต์นี้ หรือจากบริการลูกค้าสัมพันธ์