Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

หน้าฝนนี้ รับความสุขได้เร็วขึ้น

ทุก 250 คะแนน แลกส่วนลดน้ำมัน 50 บาท

สำหรับสมาชิกเชลล์คลับสมาร์ทเท่านั้น

1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

Shoc

ความสุขดีๆ แถมฟรี* ตลอดหน้าฝน

*รับฟรี กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 1,590 บาท

เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ขนาด 4 ลิตร

เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล อัลตร้า ขนาด 6 ลิตร

*รับฟรี เครื่องดูดฝุ่นรถยนต์ มูลค่า 550 บาท

เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เชลล์ เฮลิกส์ เอชเอ็กซ์ 8 ขนาด 4 ลิตร

เชลล์ เฮลิกส์ เอชเอ็กซ์ 8 ขนาด 6 ลิตร

เชลล์ เฮลิกส์ เอชเอ็กซ์  7 ขนาด 4 ลิตร

เชลล์ เฮลิกส์ ก๊าซ เอชเอ็กซ์ 7 ขนาด 4 ลิตร

เชลล์ เฮลิกส์ ก๊าซ เอชเอ็กซ์ 7 ขนาด 6 ลิตร

1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2559 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ

Select

ลดชุ่มฉ่ำ รับหน้าฝน

เมื่อซื้อสินค้าที่เชลล์ ซีเล็ค ครบทุก 100 บาท* มีสิทธิ์ แลกซื้อ

ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2559 (หรือจนกว่าของจะหมด) เฉพาะสถานีบริการเชลล์ที่ร่วมรายการ