Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

น้ำมันแร่อาจยอมให้คราบสิ่งสกปรกจับตัวกันเป็นตะกอนยางเหนียวบนพื้นผิวของเครื่องยนต์ ทำให้ไม่สามารถทำการหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจทำให้เครื่องยนต์เสียก่อนกำหนด

สารทำความสะอาดของน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้คราบสิ่งสกปรกจับตัวกันเป็นตะกอนยางเหนียว โดยมีการทดลองแล้วว่า เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า สามารถขจัดคราบตะกอนยางเหนียวได้มากกว่าน้ำมันแร่ถึง 5 เท่า (เปรียบเทียบกับมาตรฐาน API SG/CD)

โครงการพัฒนาคุณภาพในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพิเศษของเราช่วยให้มั่นใจว่าคุณภาพในการทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ของน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ จะตรงตามมาตรฐานขั้นสูงเหมือนกันทุกที่ในโลก นั่นหมายความว่านักขับขี่และ OEM สามารถวางใจในสมรรถนะของเชลล์ เฮลิกส์ ได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

การทดสอบพลังการทำความสะอาด

เราจัดให้มีการทดสอบที่ครอบคลุมเพื่อพิสูจน์พลังการทำความสะอาดของน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ผลการทดสอบทำให้นักวิทยาศาสตร์ของเราพอใจมาก โปรแกรมการทดสอบที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งกระทำที่ห้องแล็บอิสระเผยให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ สามารถขจัดคราบตะกอนยางเหนียวออกจากเครื่องยนต์ที่สกปรกได้อย่างรวดเร็ว น้ำมันเครื่องยังช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ และช่วยกักสิ่งสกปรกไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จนกระทั่งสิ่งสกปรกนั้นถูกขจัดออกไปพร้อมกับน้ำมันเครื่องในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครั้งต่อไป สิ่งนี้มีความสำคัญมาก เพราะประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้คราบตะกอนยางเหนียวที่ถูกขจัดออกจากบริเวณหนึ่งมาเกิดเป็นคราบใหม่ในบริเวณอื่นในเครื่องยนต์
การทดสอบทางอุตสาหกรรมทั่วไปจะวัดเฉพาะความสามารถของน้ำมันเครื่องในการรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ เราต้องการแสดงให้เห็นว่าน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ สามารถทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่สกปรกโดยการขจัดยางเหนียวออกไปได้จริง เราได้ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยเซาธ์เวสต์ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาการทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดของเราเอง ซึ่งการทดสอบนี้จะยากกว่าการทดสอบทางอุตสาหกรรมทั่วไปมาก
การทดสอบของเราใช้การทดสอบทางอุตสาหกรรมทั่วไป (Sequence VG) เป็นพื้นฐาน แล้วมีการปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มเรื่องรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ในการทดสอบจะให้เครื่องยนต์ V8 ที่สะอาดทำงานเป็นระยะเวลานานประมาณเท่ากับรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยใช้น้ำมันแร่ จากนั้นเครื่องยนต์จะถูกรื้อออกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกยางเหนียวที่สะสมบนชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ ซึ่งรวมทั้งฝาครอบลิ้นและชั้นวาล์วได้ การทดสอบทางอุตสาหกรรมทั่วไปจะสิ้นสุดเท่านี้
หลังจากนี้ เมื่อเครื่องยนต์เข้ารับการบริการตามปกติ และถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้ว น้ำมันแร่จะถูกถ่ายออก และเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ การทดสอบดำเนินต่อไปโดยใช้เวลาพอๆ กัน และมีการรื้อเครื่องยนต์เพื่อให้สามารถบันทึกปริมาณยางเหนียวได้เช่นกัน
เราทำการทดสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเชลล์ เฮลิกส์ แต่ละเกรดกับน้ำมันแร่ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกัน ตัวอย่างผลการทดสอบสำหรับเชลล์ เฮลิกส์ HX5 คือ: ผลกระทบจากการทำความสะอาดในทันที และเครื่องยนต์สะอาดขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งจบการทดสอบ มีการบันทึกความสะอาดของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ และดูผลกระทบจากการทำความสะอาดที่เกิดกับการเปลี่ยนมาใช้เชลล์ เฮลิกส์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ายางเหนียวที่ถูกขจัดออกโดยเชลล์ เฮลิกส์ ไม่กลับมาเกิดเป็นคราบใหม่ แต่จะยังอยู่ในรูปของสารแขวนลอยที่ถูกกักไว้แบบไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์จนกระทั่งถูกขจัดออกไปในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครั้งต่อไป เรายังมีเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกสำหรับการทดสอบเครื่องยนต์และรถยนต์อีกด้วย ซึ่งได้แก่ แชสซีไดนาโมมิเตอร์ 25 เครื่อง แท่นทดสอบที่มึการควบคุมอุณหภูมิสภาพแวดล้อมตั้งแต่ –40 ถึง +50°C จำนวน 40 แท่น และรถยนต์กว่า 300 คัน ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นสูงของเราทำการวัดและวิเคราะห์ไอเสีย และทำการทดสอบน้ำมันหล่อลื่นนอกสถานที่

การทดสอบน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์

เพื่อการปกป้องและคืนความสะอาดให้กับเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งถัดไป  ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายแนะนำให้ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกไป ดังนั้นความสามารถของน้ำมันเครื่องที่ยังคงมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาการใช้งานของน้ำมันเครื่องจะเกิดการกระจายตัวของคราบเขม่าสกปรกมากขึ้นเรื่อยๆ น้ำมันเครื่องที่ดีจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากสิ่งสกปรกเหล่านั้นและลดการสะสมของคราบเขม่าในเครื่องยนต์

นักวิทยาศาสตร์ของเราได้ดำเนินการทดสอบที่หลากหลายเพื่อวัดระดับความสามารถของน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ในการต้านทานการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์และการแพร่กระจายของคราบสิ่งสกปรก  เรายังได้ทดสอบน้ำมันเครื่องของคู่แข่งอีกด้วย เพื่อที่จะเปรียบเทียบน้ำมันเครื่องของเราและแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการใช้น้ำมันเชลล์ เฮลิกส์

การทดสอบกับรถตำรวจ

เรามุ่งมั่นที่จะทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันเชลล์ เฮลิกส์ ในสภาวะการขับขี่ที่หนักหน่วงที่สุด รถตำรวจมีรอบการขับขี่ที่ทรหดมาก ทั้งการขับไปเรื่อยๆ เป็นเวลานาน และการขับด้วยความเร็วสูงซึ่งทำให้น้ำมันมีความเครียดสูงมาก

เชลล์กำลังทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจในอังกฤษ เราได้ลงทุนซื้อรถใหม่สี่คันให้ตำรวจ และในทางกลับกันตำรวจยอมให้เราทดสอบเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ในรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล
ในการทดสอบช่วงต้น เป็นการเปรียบเทียบน้ำมันเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า กับน้ำมันเครื่องของคู่แข่งสำคัญในรถวอลโว่ V70 (2.3 ลิตร) สี่คัน โดยกำหนดให้รถสองคันสำหรับน้ำมันแต่ละชนิด รถทั้งสี่คันวิ่งมาแล้วประมาณ 75,000 ไมล์ (120,000 กิโลเมตร) เป็นเวลาสามปี และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 10,000 ไมล์ (16,000 กิโลเมตร)

ผลปรากฏว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า มีความสะอาดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์มากกว่า

เชลล์ เฮลิกส์ - ออกแบบมาให้ทำความสะอาดเครื่องยนต์ เพื่อสมรรถนะที่สูงสุดของเชลล์

น้ำมันที่ได้ทดลองและทดสอบนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด โดยน้ำมันเครื่องจะให้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • การปกป้องที่ดีขึ้น โดยการขจัดคราบสกปรกออกจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สกปรก
  • เครื่องยนต์ที่สะอาดขึ้นโดยการกักคราบสกปรกให้อยู่ในสภาพแขวนลอย
  • ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น และการสตาร์ทที่อุณหภูมิต่ำง่ายขึ้น
  • อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันลดลง และดังนั้นการเติมน้ำมันเครื่องจึงลดลง
  • การขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวลกว่า

 เทคโนโลยีรถยนต์มีการพัฒนาตลอดเวลา เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่น ระบบระบายแรงดันของแก๊สที่หมุนเวียนกลับและเทคโนโลยีการดูแลการปล่อยควันเสียสร้างความท้าทายใหม่ให้กับน้ำมันหล่อลื่น นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาสูตรน้ำมันเชลล์ เฮลิกส์ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันจะได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความท้าทายต่างๆ ของทุกวันนี้ได้

ก้าวย่างของการพัฒนามีความเข้มข้นที่สุดในมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำ ความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างเชลล์ กับสคูเดอเลีย เฟอร์รารี่ ทำให้เรามีการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นในสภาะสุดขั้วสำหรับการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน การพัฒนาเหล่านี้ถ่ายทอดลงมาเป็นขั้นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อที่เราจะได้มีน้ำมันเครื่องที่ตอบสนองความต้องการของนักขับขี่ทุกระดับ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมการขับขี่จะเป็นอย่างไร

การทดสอบในห้องทดลองและการทดสอบเครื่องยนต์ตลอดจนการทดลองภาคสนามของเราได้แสดงให้เห็นว่า น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องของคู่แข่งชั้นนำบางราย เรายังได้ทำการทดลองการรับรู้ของลูกค้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนขับสังเกตเห็นประโยชน์ของน้ำมันเชลล์ เฮลิกส์ หรือไม่ด้วย

การทำงานหนักของนักวิทยาศาสตร์ของเราได้นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์เชลล์ เฮลิกส์ หลายประเภท ถ้าคุณกำลังใช้เชลล์ FuelSave ไร้สารตะกั่ว การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า E* จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ล่าสุดของเราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ให้ได้สมรรถนะสูงสุด เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า E ยังมีความหนืดน้อยลง ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

*เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากน้ำมันแร่ 15W-40 เป็นเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า E

เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ให้การปกป้องเครื่องยนต์มากกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยี่ห้ออื่นที่นำมาทดสอบถึง 19% นอกจากนี้ เชลล์ เฮลิกส์ HX5 ยังมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบตะกอนยางเหนียวออกจากเครื่องยนต์ที่สกปรกมากกว่าน้ำมันแร่ถึง 20%

ดูเชลล์ เฮลิกส์ ประเภทต่างๆ


สูงเกินกว่าข้อกำหนด:
API SH/CF; ACEA A3/B3/B4; BMW LL-01; MB approval 229.5; VW 502 00/503 01/505 00
เปรียบเทียบกับน้ำมันแร่ (API SG/CD)

Page Tools