Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ทำงานอย่างไร

น้ำมันแร่อาจยอมให้คราบสิ่งสกปรกจับตัวกันเป็นตะกอนยางเหนียวบนพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำการหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจทำให้เครื่องยนต์เสียก่อนกำหนด สารทำความสะอาดของน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันไม่ให้คราบสิ่งสกปรกจับตัวกันเป็นตะกอนยางเหนียว จากผลการทดสอบ น้ำมันเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า สามารถทำความสะอาดและขจัดคราบตะกอนยางเหนียวได้ดีมากถึงห้าเท่าเมื่อเทียบกับน้ำมันแร่ทั่วไป (มาตรฐาน API SG/CD)