Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

การส่งเสริมการพัฒนา

การช่วยเหลือสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือ การจัดหาพลังงานที่โลกต้องการเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เชลล์ผลิตน้ำมันประมาณ 2% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลก

และก๊าซธรรมชาติ 3% ของปริมาณที่มีอยู่ทั่วโลก เราจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับภาคการขนส่งให้กับลูกค้าประมาณ 10 ล้านรายต่อวันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่เพียงพอสำหรับผลิตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนกว่า 34 ล้านหลังคาเรือน

ในปัจจุบันประชากรมากถึง 2 พันล้านคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่เชื่อถือได้รูปแบบใหม่ เป็นที่คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 3 พันล้านคนภายในปี 2050 ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงพลังงานรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน สถานการณ์พลังงานตามการคาดคิดของเราและ International Energy Agency กล่าวว่า ภายในปี 2050 โลกจะต้องการพลังงานมากขึ้นเป็นสองเท่า

ในปี 2008 เราลงทุนมูลค่ากว่า 32 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพัฒนาและนำแหล่งพลังงานใหม่ออกสู่ตลาด มูลค่าการลงทุนระดับนี้สูงกว่ามูลค่าการลงทุนของบริษัทน้ำมันระหว่างประเทศรายอื่นจากรายงานประจำปี และกว่า 1.2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นและเชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้น

ค่าภาคหลวงและภาษี

อุตสาหกรรมของเรามอบเงินช่วยเหลือแก่ภาครัฐที่สำคัญ หากบริหารจัดการได้ดี สามารถใช้เป็นเงินทุนสำหรับบริการต่างๆ เช่น โรงเรียน และโรงพยาบาล และขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากบริหารจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เงินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในการคอรัปชั่น ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบในการเปลี่ยนเงินทุนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ที่ภาครัฐ แต่เราส่งเสริมและสนับสนุนความพยายามของภาครัฐให้ใช้รายได้จากพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดซื้อและการจ้างงานในท้องถิ่น

เรามีกระบวนการจัดการการยื่นข้อเสนอและสัญญาที่ใช้ทั่วโลก และเราส่งเสริมการใช้ผู้จัดหาสินค้าและบริการและผู้รับเหมาในท้องถิ่น เราฝึกอบรมบริษัทในท้องถิ่นเพื่อช่วยให้บรรลุตามมาตรฐานของเราเพื่อให้สามารถแข่งขันการประมูลสัญญา นอกจากนี้ยังช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นจัดตั้งธุรกิจเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและระดับกลางกว่า 90% ที่เชลล์ดำเนินงาน เรามีโปรแกรมดึงดูดและฝึกอบรมพนักงานในท้องถิ่น

การลงทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม

Smiling boy

เราเข้าร่วมในโปรแกรมการลงทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้โปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อมอบประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประเทศและชุมชนที่เราปฏิบัติงาน เราสนับสนุนแนวคิดริเริ่มสวัสดิการชุมชนและโครงการจำนวนมากโดยมุ่งเพื่อ

- การศึกษาและการพัฒนาทักษะ

- การพัฒนาชุมชนหรือการรวมตัวทางสังคม

- ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย และ

- การพัฒนาองค์กรและการสร้างความสามารถ

Page Tools