Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

เชลล์อีโค-มาราธอน คืออะไร

เชลล์อีโค-มาราธอนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2482  ที่ห้องทดลองวิจัยของเชลล์ในสหรัฐอเมริกา ด้วยการเดิมพันเล่นๆกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ ว่ายานพาหนะของใครจะไปได้ไกลกว่าด้วยน้ำมันหนึ่งแกลลอน จากจุดเริ่มต้น เล็กๆ นี้ได้กลายเป็นการแข่งขันเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ และในที่สุด ได้ย้ายไปจัดที่ทวีปยุโรป สำหรับการแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้น ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้ดึงดูดให้นักวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรงเป็นพันๆ คนจากประเทศ ยุโรป 20 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับเชลล์อีโค-มาราธอน อเมริกา จัดขึ้นครั้งแรกที่แคลิฟอร์เนีย สปีดเวย์ ในปีพ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เชลล์ อีโค-มาราธอน

 • เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานนวัตกรรม ที่คิดค้น สร้างสรรค์ ออกแบบ และประดิษฐ์ยานยนต์ใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงาน และพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้พลังงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพื่อปลุกจิตสำนึกทุกคนให้รู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับปัญหาด้านพลังงานของโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน เชลล์ อีโค-มาราธอน

เชลล์อีโค-มาราธอนเป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษา ซึ่งท้าทายให้ทีมนักเรียนนักศึกษาออกแบบและสร้างยานพาหนะที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมาแข่งขันกับทีมอื่นๆ ยานพาหนะที่เดินทางได้ระยะทางไกล ที่สุด โดยใช้ปริมาณเชื้อเพลิงน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ทีมนักศึกษาจะทำงานร่วมกันในการสร้าง รถต้นแบบ ที่อาจมีสามหรือสี่ล้อ และใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม พลังงานทางเลือก หรือแหล่งพลังงานอื่นๆ อาทิ ไฮโดรเจน และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ประเภทของการแข่งขัน เชลล์ อีโค-มาราธอน

 1. ประเภท Futuristic Prototypes  คือ รถต้นแบบแห่งอนาคต การออกแบบยานพาหนะที่ สนับสนุนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคนิคอย่างเต็มที่ ยานพาหนะจึงมีรูปร่าง ที่เพรียวลม เพื่อลดแรงถ่วงขณะขับขี่ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ยานพาหนะ
 2. ประเภท Urban Concept Vehicles คือ  การออกแบบยานพาหนะให้สอดคล้องความต้องการ ของผู้ขับขี่ในปัจจุบัน  ยานพาหนะจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับที่วิ่งจริงบนท้องถนน ทั้งในด้าน รูปลักษณ์ และเทคโนโลยี 
   

ตราบใดที่ทุกทีมยึดมั่นอยู่กับกฏระเบียบกติกาเพื่อความปลอดภัย การออกแบบยานพาหนะของเขาก็มีขีด จำกัดอยู่เพียงแค่จินตนาการเท่านั้น

เชื้อเพลิงประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาใช้เพื่อการแข่งขัน

แต่ละทีมสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงประเภทใดก็ได้ตามที่กำหนดมาให้ เพื่อให้ยานพาหนะของตนขับเคลื่อนได้ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม เช่น ดีเซล เบนซิน LPG รวมถึง พลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น เซลล์เชื้อ เพลิง/ไฮโดรเจน เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ และ Gas to Liquid (GTL)
ยานพาหนะสามารถเลือกใช้หนึ่งในเชื้อเพลิงเหล่านี้ ได้แก่

 • น้ำมันเชลล์ไร้สารตะกั่ว 95 (ในภูมิภาคยุโรป) เชลล์ พลัส 89(สหรัฐอเมริกา) น้ำมันเบนซิน
  เชลล์ดีเซล
  Liquefied Petroleum Gas (LPG)
  Shell Gas To Liquid (100% GTL)
  Fatty Acid Methyl Ester (100% FAME)
  เอธานอล E100 (เอธานอล 100%)
  ไฮโดรเจน
  พลังงานแสงอาทิตย์

สถิติปัจจุบันของการแข่งขัน เชลล์อีโค-มาราธอน ประเภทรถต้นแบบ ปี 2553

ยุโรป
1. ทีมโพลีเทค นองท์ (ฝรั่งเศส) ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง/ไฮโดรเจน สามารถวิ่งได้ 4,896.1 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งทำลายสถิติเดิม มากกว่า 1,000 กิโลเมตร
2. ทีมโครงการ ลา โจลิเวอร์รี่ มิโคร จูเลอะ (ฝรั่งเศส) ซึ่งใช้เพลิงในประเภทเครื่องยนต์สันดาป สามารถวิ่งได้ 2,964.7 กิโลเมตรต่อลิตร
3. ทีมมหาวิทยาลัย อะไพลด ไซเอินซ์ ออฟเฟน เบิร์จ (เยอรมัน) ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง/ไฮโดรเจน สามารถวิ่งได้ 2,794.9 กิโลเมตรต่อลิตร

สหรัฐอเมริกา
1. ทีมอเลอร์ริออน ซุเปอร์ไมลิจ จากมหาวิทยาลัยลาวาล (คิวเบก แคนนาดา)ซึ่งใช้เพลิงในประเภทเครื่องยนต์สันดาป สามารถวิ่งได้ 1,057.5 กิโลเมตรต่อลิตร
2. ทีมโรงเรียนมัธยมปลาย ซิซีโร นอร์ธ ไซราคิว (นิวยอร์ก)ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง/ไฮโดรเจน สามารถวิ่งได้ 780.9 กิโลเมตรต่อลิตร
3. ทีมรถแข่งพลังแสงอาทิตย์เปอร์ดู จากมหาวิทยาลัยเปอร์ดู สามารถคว้ารางวัลชนะด้วยรถยนต์พลังแสงอาทิตย์ ของรถยนต์พัลซาร์ ซึ่งสามารถวิ่งได้ 1,933.5 กิโลเมตรต่อลิตร

สถิติปัจจุบันของการแข่งขัน เชลล์อีโค-มาราธอน ประเภทรถที่ใช้งานได้จริง (Urban Concept) ปี 2553

ยุโรป
1. ทีมโรงเรียน เดอ แฮสเธอร์ ฮ๊อคกี้ (เนเธอร์แลนด์) ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง/ไฮโดรเจน สามารถวิ่งได้ 747.2 กิโลเมตรต่อลิตร
2. ทีมฟารโฮซีเลอะ ทรีเออร์ (เยอรมัน) ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง/ไฮโดรเจน สามารถวิ่งได้ 700.9 กิโลเมตรต่อลิตร
3. ทีมมหาวิทยาลัย เดอ ลีเยเชอะ (เบลเยี่ยม) ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง/ไฮโดรเจน สามารถวิ่งได้ 470.8กิโลเมตรต่อลิตร

สหรัฐอเมริกา
1. ทีมโรงเรียนมัธยมปลาย มาเธอร์ ไดอิ ซุเปอร์ไมลิจ ซึ่งใช้เพลิงในประเภทเครื่องยนต์สันดาป สามารถวิ่งได้ 185.87 กิโลเมตรต่อลิตร

การแข่งขัน เชลล์อีโค-มาราธอน ในเอเชียจะจัดขึ้นเมื่อไร

เชลล์ อีโค-มาราธอน ในเอเชียจะประเดิมการแข่งขันครั้งแรกในวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่สนามแข่งนานาชาติเซปัง กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย