Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ติดตามแนวทางของเราที่จะอธิบายกระบวนการรับสมัครของเชลล์ และอ่านเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา

ขั้นตอนที่ 1 - ค้นหาตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ขั้นตอนแรกของการที่จะมาร่วมงานกับเชลล์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญคือการค้นหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร

โปรดใช้เครื่องมือ ค้นหาตำแหน่งงาน ของเราในการเริ่มต้น หากคุณพบงานที่เหมาะสำหรับคุณ คลิกที่ปุ่ม “ส่งใบสมัครออนไลน์”

หากคุณไม่พบตำแหน่งงานที่คุณสนใจ คุณสามารถลงทะเบียนในบริการตัวแทนค้นหาได้ คุณสามารถสร้างตัวแทนค้นหาได้มากกว่าหนึ่งตัวแทนที่จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีตำแหน่งงานใหม่เปิดรับในภูมิภาค ประเทศ หรือทักษะความสามารถคุณตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด คุณยังสามารถรับการแจ้งเตือนผ่านการเลือกคำสำคัญของคุณเองได้ด้วย ในการสร้างตัวแทนค้นหา คุณจะต้องสร้างบัญชีหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ข้อมูลสมัครงานส่วนตัว คุณยังสามารถเข้าร่วมใน Shell Talent Community ของเราเพื่อติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญและการประชุมตามทักษะและความสนใจของคุณ ในการ เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน Talent Community ของเรา ทีมงานฝ่ายสรรหาบุคลากรของเราอาจติดต่อคุณเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ

ขั้นตอนที่ 2 - สมัครงาน

ในการสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับกับเชลล์ คุณจะต้องสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบพื้นที่สมัครงานส่วนตัวของคุณ หากคุณมีบัญชี เพียงเข้าสู่ระบบบัญชี ส่วนบุคคลแล้วส่งใบสมัครของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ โปรดลงทะเบียนแล้วสร้างโปรไฟล์เพื่อที่จะส่งใบสมัครในภายหลัง คุณจะได้รับการยืนยันว่าเรา ได้รับใบสมัครของคุณภายในเวลา 48 ชั่วโมง คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณโดยการเข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่ลิงก์ “สถานะการสมัคร”

ขั้นตอนที่ 3 - การสัมภาษณ์คัดกรอง

หากใบสมัครของคุณผ่านการพิจารณา คุณจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากทีมงานฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์คัดกรองสั้นๆ ซึ่งคุณจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ ทักษะ ความใฝ่ฝันด้านอาชีพ และแรงบันดาลใจที่ทำให้สมัครในตำแหน่งนั้น คุณยังมีโอกาสที่จะสอบถามถึงตำแหน่งงานที่สมัคร และการทำงานภายในบริษัทฯ  ข้อมูลนี้ช่วยเชลล์ในการคัดเลือกผู้สมัครให้เข้าสู่ขั้นตอน สุดท้ายของกระบวนการสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์คัดกรองจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์จากวันที่เราได้รับใบสมัครของคุณและจะใช้เวลาประมาณ 15–30 นาทีสำหรับการติดต่อทางโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 4 - การประเมิน

หากคุณผ่านการสัมภาษณ์คัดกรอง คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นว่าคุณจะทำงานในบทบาทหน้าที่ที่สมัครนั้นอย่างไร

การประเมินในขั้นตอนสุดท้ายจะประกอบด้วยการทดสอบหลายด้าน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ ด้านเทคนิค การะประเมินจากสถานการณ์จำลอง หรือแบบประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำ ทีมงานฝ่ายสรรหาบุคลากร จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินในขั้นตอนสุดท้าย ระหว่างนั้น คุณจะมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ โอกาสทางอาชีพในอนาคตและโปรแกรมการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดีเยี่ยมของเรา คุณจะทราบผลการสัมภาษณ์ในเวลาเพียงไม่กี่วัน

การสละสิทธิ์

โปรดทราบว่าระยะเวลาต่างๆ เป็นการระบุไว้เพียงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น หากมีใบสมัครจำนวนมาก กระบวนการอาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย จะไม่มีผู้ใด ไม่ว่าเชลล์หรือองค์กรใดๆ ที่มีหน้าที่สรรหาบุคลากรในนามของเรา จะเรียกร้องเงินจากผู้สมัคร หรือขอให้ชำระเงินไม่ว่า ณ จุดใดในกระบวนการสมัคร ทุกคนที่ผ่านการขั้นตอนการสมัครจนได้รับการเสนอการว่าจ้างงานจากเชลล์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการ

Netherlands 2012

เริ่มต้นเส้นทางของคุณสู่การร่วมงานกับเชลล์ทันทีโดยการลงทะเบียนกับเรา เราจะมอบพื้นที่การสมัครงานส่วนบุคคลให้กับคุณพร้อมกับเครื่องมือในการค้นหางานขั้นสูง หากคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้ง!