ประกาศความเป็นส่วนตัว - ผู้ขับรถยนต์ ลูกค้าประจำหรือลูกค้าน้ำมัน ผู้ใช้แอปของ Shell และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ประกาศนี้ระบุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ และสิทธิ์ของคุณในส่วนนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใช้บริการและ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากหรือในนามของบริษัทหรือบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของ Shell (“Shell” หรือ “เรา”) ไม่ว่าจะเป็น:

(i) ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าน้ำมันหรือการเคลื่อนที่อิเล็กทรอนิกส์
(ii) สมาชิกของโปรแกรมความภักดีของ Shell เช่น Club Smart, Shell Go +, โปรแกรม SHARE หรือเทียบเท่าในที่ตั้งของคุณ (“โปรแกรมความภักดีของ Shell”);
(iii) 
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Shell (“เว็บไซต์” หรือ “เว็บไซต์ของ Shell”) และ/หรือ
(iv) ผู้ใช้แอปพลิเคชันของ Shell หรือแอปพลิเคชัน ของ Shell อื่น ๆ (“แอป Shell”) 

ประกาศเหล่านี้ยังมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Shell ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เราดำเนินการ ในภาษาท้องถิ่นและเพื่อสะท้อนความต้องการในท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Shell ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจเป็นได้ในกรณีตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นลูกค้าน้ำมันหรือการเคลื่อนที่อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแยกต่างหาก ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราดำเนินงานเพื่อสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในท้องถิ่นและข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่จะถูกประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อจุดประสงค์ใด เป็นเวลานานเท่าใดที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ วิธีการเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และที่ที่ไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผุ้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ข้อควรทราบเป็นพิเศษ - หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20ปี การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผุ้เยาว์

ยกเว้นในกรณีที่ Shell จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่ออกแบบมาสำหรับผุ้เยาว์โดยเฉพาะ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยเจตนา หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี (หรืออายุที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของ Shell ในที่ตั้งของคุณ) โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถึงเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ หากคุณต้องการติดต่อกับ Shell ในลักษณะที่กำหนดให้คุณต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น การติดต่อเพื่อกิจกรรมด้านการศึกษาหรือนวัตกรรม) โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณเป็นผู้ดำเนินการในนามของคุณ

ส่วนนี้จะอธิบายแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณประเภทใด การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในฐานะลูกค้าของเชลล์ ผู้ใช้งานแอป Shell และ/หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Shell หรือหน้าเว็บโซเชียลมีเดียที่ Shell ดูแล (“หน้าโซเชียลมีเดียของ Shell”) ข้อมูลนี้อาจหมายถึงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งดังนี้

 • ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เรา เมื่อคุณสร้างประวัติบัญชี Shell เราจะขอชื่อ ที่อยู่อีเมลและเพศของคุณ (เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลนี้แก่เราก็ได้) การตั้งค่าการติดต่อของคุณและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตอบคำถามด้านความปลอดภัยใด ๆ หากคุณตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดีของ Shell ผู้ใช้แอป Shell บริการ Shell Drive หรือการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณตามที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริการดังกล่าว และ/หรือการรับรองความถูกต้อง เช่น ประเภทของยานพาหนะ เส้นทางผู้ขับรถ วันเกิด (หากเก็บรวบรวม) การกำหนดค่าการสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลที่เราได้รับผ่านการใช้บริการ Shell ของคุณ - นอกจากนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ที่คุณใช้หรือซื้อบริการและผลิตภัณฑ์ของ Shell ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ IP ข้อมูลบันทึก ประเภทของเบราว์เซอร์และการกำหนดค่า ข้อมูลที่ตั้ง ตัวบ่งชี้ข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อเปิดใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ประวัติการซื้อของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คุณซื้อ (2) ยอดรวมการซื้อต่อรายการธุรกรรม (3) เวลาและสถานที่ที่คุณซื้อและ (4) วิธีการชำระเงินที่คุณใช้ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่ฝังอยู่ในแอป Shell (เช่น ตัวเลือกการชำระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ)
 • หากคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดีของ Shell - เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ประเภทและคำอธิบายรางวัลที่คุณเลือกไว้ (2) รางวัลที่คุณเลือกไว้ (3) จำนวนคะแนนสะสมที่คุณแลกมาแล้ว (4) ความถี่และเวลาในการแลกรับคะแนนสะสมของคุณและ (5) วิธีการจัดส่งที่ใช้ในเพื่อมอบรางวัลแก่คุณ (ถ้ามี) หากคุณเป็นผู้ใช้ Shell Drive เราจะรวบรวมข้อมูลการเดินทางที่บันทึกไว้ของคุณ ซึ่งรวมถึงพิกัด ความเร็ว และอัตราเร่งของยานพาหนะ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้รายอื่น (หากคุณยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมถึงตำแหน่งของคุณ)
 • ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งภายนอก - เพื่อให้รับรองว่าเรามีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคุณเพื่อให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและบริการที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เราจะรวมข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณกับข้อมูลเพิ่มเติมที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือได้รับผ่านบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต (เช่น Experian หรือ Acxiom) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการช็อปปิ้งของคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่คุณอาจใช้ เช่น จำนวนรถยนต์ที่คุณมีในครัวเรือน หรือประเภทของรถยนต์ที่คุณสนใจ หรือ
 • ข้อมูลที่รวบรวมผ่านหน้าโซเชียลมีเดีย - เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแสดงความคิดเห็น แชร์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ อัพโหลดสื่อ ส่งข้อความส่วนตัว หรือสมัครเป็นสมาชิกหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell) เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ บ้านเกิด ที่อยู่อีเมล และเพศ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

มุมมอง Shell ของลูกค้า

ด้วยจุดประสงค์ในการสร้างความมั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อกับกลุ่มบริษัท Shell และขึ้นอยู่กับลักษณะของการมีส่วนร่วมของคุณกับ Shell เราจึงรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อ้างถึงข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ ของ Shell ได้ง่ายขึ้นและทำให้มั่นใจว่าเรามีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคุณเพื่อพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและปรับแต่งข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเฉพาะของคุณ

โปรดทราบว่าคุณสามารถควบคุมวิธีการที่ Shell ใช้ข้อมูลนี้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีนี้ - โปรดดู ส่วนด้านล่าง

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่เรามีมูลฐานทางกฎหมายเท่านั้น

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมโดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกประมวลผลเท่านั้น:

 • ด้วยความยินยอมของคุณอย่างชัดแจ้ง
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมกับคุณ (เช่น ข้อมูลการชำระเงิน)
 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยบริษัท/บริษัทต่าง ๆ ของ Shell ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่โดยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ หรือ
 • ในกรณีที่ Shell จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ในกรณีที่การประมวลผลนั้นต้องดำเนินการตามความยินยอม ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการประมวลผลก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอม

ผลสืบเนื่องจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

ในกรณีที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่ให้ข้อมูลที่ระบุไว้ด้านบนแก่เรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แอป Shell หรือการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ Shell ผลสืบเนื่องประการเดียวคือผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการโต้ตอบอย่างเต็มรูปแบบกับแอป Shell และ/หรือการเข้าร่วมโปรแกรมความภักดีของ Shell

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งมีที่อยู่ 10 Soonthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัทเชลล์

วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์ของเราและส่งมอบบริการแก่คุณ
 • การจัดการความสัมพันธ์และการตลาด เช่น การรักษาและส่งเสริมการติดต่อกับคุณ
 • การจัดการบัญชี รวมถึงการยืนยันบัญชี (เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีเพียงคุณหรือคนที่คุณได้อนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีและข้อมูลของคุณ)
 • การบริการลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ประสิทธิภาพและการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์การตลาด
 • โปรโมชันและการประกวดที่เสนอให้กับลูกค้าของ Shell รวมถึงการเสนอรางวัลดิจิทัลให้คุณเพื่อรับรู้ว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีอุปการคุณ หรือ
 • การตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกงหากคุณใช้ฟังก์ชั่นชำระเงินมือถือเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Shell (หากมีในตลาดของคุณ)

หรือเพื่อวัตถุประสงค์รองที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น

 • การจัดเก็บ การลบ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตนของคุณ
 • การตรวจสอบ การสอบสวน การระงับข้อพิพาทหรือวัตถุประสงค์ด้านการประกันภัย การดำเนินคดีความ หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้อง
 • การวิจัยเชิงสถิติ ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับ

การสื่อสารข้อมูลและการตลาด - ตัวเลือกของคุณ

หากคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารจาก Shell (หรือหากคุณเคยซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากเรามาก่อน และได้รับอนุญาตตามกฎหมายในท้องถิ่น) คุณอาจได้รับข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณตามข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและบริการที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เราอาจส่งการแจ้งเตือนและการปรับปรุงบริการให้แก่คุณ โดยไม่ได้ขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า หากการปรับปรุงและ/หรือการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของแอป Shell หรือบริการอื่น ๆ ที่คุณใช้

คุณอาจได้รับข้อเสนอและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน และคุณสามารถปรับปรุงข้อมูลการกำหนดค่าของคุณผ่านการตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนตัวได้ทุกเมื่อ หรือใช้ฟังก์ชันการยกเลิกการสมัครสำหรับช่องดิจิทัลต่าง ๆ 

การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการทำธุรกรรม การตรวจจับและการตรวจสอบการฉ้อโกง

เมื่อคุณใช้แอปการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Shell (หากสามารถใช้บริการได้ในตลาดของคุณ) เราอาจขอให้คุณแจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จเรียบร้อย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบการทุจริต และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านอุปกรณ์มือถือ (เช่น PayPal) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ IP รหัสอุปกรณ์ หรือ ID อุปกรณ์หรือตัวระบุข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หมายเลขบัตรสะสมคะแนนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมคะแนน ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการเชื่อมต่อ (เช่น Wi-Fi) และข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

สิทธิของคุณและวิธีการใช้สิทธิ

สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ข้อมูลของเรามีความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณสามารถร้องขอสิ่งต่อไปนี้ได้

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (แต่เท่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไปเท่านั้น เช่น การทำธุรกรรมค้าปลีก)
 • คุณจะไม่ขอรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดอีกต่อไป
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกจำกัด
 • การรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวจะไม่เกิดขึ้นอีก และ/หรือ
 • คุณจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดให้แก่ Shell ในรูปแบบเชิงโครงสร้าง ดิจิทัล ให้ถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น หากโดยหลักการแล้วสามารถกระทำได้ 

หากต้องการทำการร้องขอใด ๆ เหล่านี้ โปรดไปที่โปรไฟล์บัญชี Shell ของคุณหรือโปรดติดต่อเรา [ตามรายละเอียดการติดต่อในประกาศความเป็นส่วนตัวเฉพาะประเทศของคุณ หรือ] ที่ SITI-MLM-Support@shell.com ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้

คุณจะสามารถติดต่อใครได้บ้าง หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา [ตามรายละเอียดข้อมูลการติดต่อในประกาศความเป็นส่วนตัวเฉพาะประเทศของคุณ หรือ] ที่ SITI-MLM-Support@shell.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการส่งข้อมูลตามการร้องขอดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท Shell ได้ที่บริษัท Shell International B.V. The Hague, The Netherlands - ทะเบียนการค้าเลขที่ 27155369 ที่อยู่ไปรษณีย์: PO Box 162, 2501 AN, The Hague ที่ privacy-office-SI@shell.com

หากคุณไม่พอใจกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเชลล์คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - PDPC หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีที่อยู่คือ Autoriteit Persoonsgegevens PO Box 93374 2509 AJ The Hague, The Netherlands กรุณาเยี่ยมชม https://www.pdpc.or.th/ หรือ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่คุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

Shell ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Shell หรือใช้แอป Shell การดำเนินการนี้ทำให้ Shell สามารถแยกแยะ เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หน้าใดที่คุณเข้าชม ระยะเวลาการเข้าชมของคุณ และระบุข้อมูลเหล่านี้เมื่อคุณกลับเข้ามาอีกครั้ง เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณจะได้รับในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ คุณสามารถควบคุมและจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณโดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณหรือใช้เครื่องมือการตั้งค่าคุกกี้ของ Shell บนเว็บไซต์ Shell – สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายคุกกี้ของ Shell ที่ https://www.shell.co.th/th_th/cookie-policy.html

Shell มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้เทคโนโลยีและนโยบายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้การเข้ารหัสสำหรับบริการบางอย่างของเรา เราใช้กระบวนการรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเข้าถึงบริการของ Shell และเราจะทดสอบ ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัยของเราเป็นประจำ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงข้างต้นโดยเฉพาะ และจะแบ่งปันตามหลักความจำเป็นอย่างเคร่งครัดแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Shell รวมถึงบริษัทที่อาจตั้งอยู่นอกที่ตั้งของคุณ
 • ด้วยความยินยอมของคุณ บริษัทบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตที่ร่วมมือกับ Shell ซึ่งอาจจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับผู้ใช้แอป Shell และโปรแกรมความภักดีของ Shell
 • ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านมือถือ (เช่น PayPal, Apple Wallet หรือ Android Pay)
 • ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือผู้รับเหมาช่วงของ Shell ที่ได้รับอนุญาต
 • เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานควบคุมดูแล หน่วยงานสืบสวนหรือหน่วยงานด้านการคลัง ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งบริษัท Shell ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้ หรือ
 • บุคคลใดก็ตามที่ Shell เสนอเพื่อโอนสิทธิ์และ/หรือหน้าที่ใด ๆ ของตน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนนอกประเทศของคุณภายใต้ความปลอดภัยที่เหมาะสม

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น

ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท Shell และ/หรือบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกประเทศของคุณ เราจะใช้มาตรการขององค์กร มาตรการตามสัญญาและกฎหมาย เพื่อรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลเป็นการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น และใช้ระดับการป้องกันที่เพียงพอเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มาตรการเหล่านี้รวมถึงกฎที่มีผลผูกพันขององค์กรสำหรับการถ่ายโอนระหว่างกลุ่มบริษัท Shell และสำหรับบริษัทต่าง ๆ ของ Shell ในสหภาพยุโรป กลไกการถ่ายโอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม และข้อกำหนดเพิ่มเติมทางกฎหมายในท้องถิ่นใด ๆ คุณสามารถดูสำเนากฎที่มีผลผูกพันขององค์กรของ Shell ได้ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy.htmlv หรือโดยการติดต่อ privacy-office-SI@shell.com

การโต้ตอบกับ Shell ผ่านโซเชียลมีเดีย 

หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบกับ Shell ผ่านโซเชียลมีเดียบนหน้าโซเชียลมีเดีย (“หน้าโซเชียลมีเดียของ Shell”) เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือ LinkedIn ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ รูปภาพโปรไฟล์ของคุณ และข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสนใจเกี่ยวกับ Shell) จะปรากฏแก่ผู้เข้าชมหน้าเว็บส่วนตัวของคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง และจะปรากฏต่อ Shell ด้วย คุณสามารถลบข้อมูลใด ๆ ที่คุณแชร์ในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาผ่านบัญชีของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง Shell จะไม่ติดตามกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่คุณใช้ หากคุณส่งข้อความถึง Shell ผ่านบริการรับส่งข้อความใด ๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ข้อความเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากได้รับ กรุณาติดต่อ Shell หากคุณต้องการแจ้งการร้องขอว่าคุณไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell โดยดูส่วนด้านล่าง.

นอกจากนี้ Shell ยังรับผิดชอบร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell โดย Shell จะสามารถเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมเป็นสถิติและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้เข้าใจประเภทของการกระทำที่คุณทำในหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้น รวมถึงการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายที่คุณอาจได้รับ โปรดดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

Shell จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

เราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย Shell ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกลบหรือแสดงผลแบบไม่ระบุตัวตน (คือจะไม่สามารถระบุตัวคุณได้อีกต่อไป)

(1) ทุก ๆ 5 ปีที่คุณยังคงเป็นลูกค้าในช่วงเวลานี้
(2) โดยไม่ล่าช้าเกินควรเมื่อคุณร้องขอให้ลบโปรไฟล์บัญชี Shell ของคุณหรือหยุดการเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ Shell หรือ
(3) หลังจาก 3 ปีสำหรับบริการที่สมัครเป็นสมาชิกทั้งหมดจากการโต้ตอบครั้งสุดท้ายของเรากับคุณ (ซึ่งเป็นเวลาที่คุณไม่ได้ใช้บริการของเราเป็นเวลา 3 ปี)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน (รวมถึงรายการที่ดำเนินการผ่านแอป Shell) เราจะครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากเวลาที่ทำธุรกรรม

ในทุกกรณี อาจมีการครอบครองข้อมูล (ก) ในช่วงเวลาที่นานกว่า หากมีเหตุผลตามกฎหมายหรือข้อบังคับให้ดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือข้อบังคับอีกต่อไป) หรือ (ข) ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า หากบุคคลคัดค้านมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนและไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

การเปลี่ยนแปลงต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป คุณควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2021