ประกาศความเป็นส่วนตัว - ลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ประกาศนี้ระบุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ และสิทธิ์ของคุณในส่วนนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย บริษัทหรือบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของ Shell (“Shell” หรือ “เรา”) ที่เกี่ยวข้องกับ (1) บุคคลที่ทำงานหรือในนามหรือเป็นผู้ถือหุ้นของลูกค้าทางธุรกิจของเรา (“ลูกค้าทางธุรกิจ”) (2) ซัพพลายเออร์หรือผู้ขาย (“ซัพพลายเออร์”) (3) พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงภายในกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Shell เช่นเดียวกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น (“หุ้นส่วนทางธุรกิจ”)

สำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Shell ในนามของลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ คุณจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง และเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง Shell และลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ประกาศความเป็นส่วนตัว - พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้อยู่ในความดูแลของ Shell Group ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy/ex-employee-notice.html

สำหรับลูกค้ารายย่อย สมาชิกของโปรแกรมความภักดีของ Shell ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ Shell หรือผู้ใช้แอปพลิเคชันของ Shell โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัว - ผู้ขับรถยนต์ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy/b2c-notice.html

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าทำงานกับ Shell หรือเข้าร่วมกิจกรรมการรับสมัครงาน หรือเข้ารับการประเมิน โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัว - การรับสมัครงานของ Shell Group ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy/job-applicant-notice.html

ประกาศเหล่านี้ยังมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Shell ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เราดำเนินการ ในภาษาท้องถิ่นและเพื่อสะท้อนความต้องการในท้องถิ่นตามความเหมาะสม

ประกาศด้านความเป็นส่วนตัวและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Shell ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแยกต่างหาก ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราดำเนินงานเพื่อสะท้อนถึงแนวปฏิบัติในท้องถิ่นและข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่จะถูกประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อจุดประสงค์ใด เป็นเวลานานเท่าใดที่เราเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ วิธีการเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และที่ที่ไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ข้อควรทราบเป็นพิเศษ - หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 

ยกเว้นในกรณีที่ Shell จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่ออกแบบมาสำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยเจตนา หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี (หรืออายุที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของ Shell ในที่ตั้งของคุณ) โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถึงเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ หากคุณต้องการติดต่อกับ Shell ในลักษณะที่กำหนดให้คุณต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น การติดต่อเพื่อกิจกรรมด้านการศึกษาหรือนวัตกรรม) โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณเป็นผู้ดำเนินการในนามของคุณ

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณประเภทใด การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากและเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นหรือทำงานให้กับหรือในนามหรือบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราในหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลการติดต่อส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์หรืออีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น หรือ
 • ผู้ติดต่อทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ตำแหน่งงาน แผนก ชื่อองค์กร และการติดต่อของคุณกับ Shell ในนามของตัวคุณเอง หรือลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

การตรวจสอบเพื่อคัดกรอง

นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายและข้อบังคับ ในการปกป้องสินทรัพย์ พนักงาน/ผู้รับเหมาของ Shell และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการรับรองว่า Shell สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการค้า กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและ/หรือการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงข้อกำหนดตามข้อบังคับอื่น ๆ เราจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อคัดกรอง (ก่อนสัญญาและหลังสัญญาเป็นระยะ) สำหรับเจ้าของ ผู้ถือหุ้น และกรรมการของลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา การตรวจสอบเพื่อคัดกรองนี้จะดำเนินการกับแหล่งข้อมูลสื่อและรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่ออกโดยรัฐบาล 

การตรวจสอบเพื่อคัดกรองนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโปลไฟลิ่งหรือการตัดสินใจโดยอัตโนมัติต่อคู่สัญญาหรือคู่สัญญาในอนาคต

จุดประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งมีที่อยู่ 10 Soonthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะแต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัทเชลล์เร

าประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • การดำเนินธุรกิจ - รวมถึงการจัดหา การวิจัย การพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตัดสินใจและการทำข้อตกลงกับลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ การบันทึกและการจัดเก็บบริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาให้แก่หรือจากบริษัท Shell การจัดการความสัมพันธ์และการตลาด เช่น การรักษาและการส่งเสริมการติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่คาดหวัง การจัดการบัญชี บริการลูกค้า และการพัฒนา การดำเนินการและการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์การตลาด
 • องค์กรและการบริหารจัดการธุรกิจ - รวมถึงการจัดการด้านการเงิน การจัดการสินทรัพย์ การรวมกิจการ การแยกกิจการ การเข้าถือสิทธิ์และการถอนทุนบริษัท การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม การรายงานการจัดการ การวิเคราะห์ การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 • สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง - รวมถึงการคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพ สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของบุคคล การคุ้มครองบริษัทต่าง ๆ และพนักงานของ Shell การรับรองสถานะบุคคลและสิทธิ์การเข้าถึง หรือ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับ - รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

หรือเพื่อวัตถุประสงค์รองที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น

 • การจัดเก็บ การลบ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตน
 • การป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบ การสอบสวน การระงับข้อพิพาทหรือวัตถุประสงค์ด้านการประกันภัย การดำเนินคดีความ และการต่อสู้ข้อเรียกร้อง หรือ
 • การวิจัยเชิงสถิติ ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 

การติดต่อสื่อสารและการตลาด

คุณอาจได้รับข้อเสนอในนามของลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในทุกโอกาสคุณจะได้รับโอกาสในการใช้ฟังก์ชั่นยกเลิกการสมัครรับข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ที่เราใช้เพื่อโต้ตอบกับคุณ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่เรามีมูลฐานทางกฎหมายให้ทำได้เท่านั้น

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมโดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกประมวลผลเท่านั้น:

 • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บริษัท/บริษัทต่าง ๆ ของ Shell ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องปฏิบัติตาม
 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยบริษัท/บริษัทต่าง ๆ ของ Shell ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่โดยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล หรือ
 • โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลอย่างชัดเจน (เฉพาะในกรณีกฎหมายกำหนด) 

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ในกรณีที่การประมวลผลนั้นต้องดำเนินการตามความยินยอม และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้หากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการประมวลผลก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอม

Shell มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้เทคโนโลยีและนโยบายต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้การเข้ารหัสสำหรับบริการบางอย่างของเรา เราใช้กระบวนการรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเข้าถึงบริการของ Shell และเราจะทดสอบ ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัยของเราเป็นประจำ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่อ้างถึงข้างต้นโดยเฉพาะ และจะแบ่งปันตามหลักความจำเป็นอย่างเคร่งครัดแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 • บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Shell
 • ตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือผู้รับเหมาช่วงของ Shell ที่ได้รับอนุญาต หรือ
 • เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานด้านการคลัง ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งบริษัท Shell ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้

การโต้ตอบกับ Shell ผ่านโซเชียลมีเดีย

หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบกับ Shell ผ่านโซเชียลมีเดียบนหน้าโซเชียลมีเดีย (“หน้าโซเชียลมีเดียของ Shell”) เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือ LinkedIn ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ รูปภาพโปรไฟล์ของคุณ และข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสนใจเกี่ยวกับ Shell) จะปรากฏแก่ผู้เข้าชมหน้าเว็บส่วนตัวของคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง และจะปรากฏต่อ Shell ด้วย คุณสามารถลบข้อมูลใด ๆ ที่คุณแชร์ในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาผ่านบัญชีของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง Shell จะไม่ติดตามกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่คุณใช้ หากคุณส่งข้อความถึง Shell ผ่านบริการรับส่งข้อความใด ๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ข้อความเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากได้รับ กรุณาติดต่อ Shell หากคุณต้องการแจ้งการร้องขอว่าคุณไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell โดยดูส่วนด้านล่าง

นอกจากนี้ Shell ยังรับผิดชอบร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell โดย Shell จะสามารถเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมเป็นสถิติและข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้เข้าใจประเภทของการกระทำที่คุณทำในหน้าโซเชียลมีเดียของ Shell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้น รวมถึงการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายที่คุณอาจได้รับ โปรดดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนนอกประเทศของคุณภายใต้ความปลอดภัยที่เหมาะสม

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น

ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท Shell และ/หรือบุคคลที่สามซึ่งอยู่นอกประเทศของคุณ เราจะใช้มาตรการขององค์กร มาตรการตามสัญญาและกฎหมาย เพื่อรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลเป็นการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น และใช้ระดับการป้องกันที่เพียงพอเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มาตรการเหล่านี้รวมถึงกฎที่มีผลผูกพันขององค์กรสำหรับการถ่ายโอนระหว่างกลุ่มบริษัท Shell และสำหรับบริษัทต่าง ๆ ของ Shell ในสหภาพยุโรป กลไกการถ่ายโอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม และข้อกำหนดเพิ่มเติมทางกฎหมายในท้องถิ่นใด ๆ คุณสามารถดูสำเนากฎที่มีผลผูกพันขององค์กรของ Shell ได้ที่ https://www.shell.co.th/th_th/privacy.html หรือโดยการติดต่อ privacy-office-SI@shell.com

ผลสืบเนื่องจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย Shell สำหรับการประมวลผลทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ:

 • ตอบสนองต่อข้อกำหนดตามกฎหมายและ/หรือข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการทำสัญญากับคู่สัญญาและการรักษาสัญญากับคู่สัญญารายนั้นต่อไป หรือ
 • รักษาการติดต่อกับลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

การไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เราได้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถของเราในการสื่อสารกับคุณ หรือความสามารถของเราในการทำสัญญากับคู่สัญญาและการรักษาสัญญากับคู่สัญญารายนั้นต่อไป

Shell จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

เราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสรุปและการทำข้อตกลงกับลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือเพื่อพิจารณาการเสนอราคาหรือการประกวดราคาที่จัดขึ้นระหว่างช่วงเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญาและไม่เกิน 15 ปีหลังจากนั้น โดยมีข้อยกเว้นบางประการซึ่งอธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม สำหรับข้อตกลงที่มีระยะเวลานานกว่าห้าปีและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ข้อตกลงเหล่านี้จะคงอยู่เป็นระยะเวลา 35 ปีโดยมีผลนับจากเวลาที่เริ่มต้นทำข้อตกลง

ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ในส่วนหนึ่งของการเสนอราคาต่อ Shell ที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อคัดกรองกับรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่ออกโดยรัฐบาลและแหล่งข้อมูลสื่อ เราจะครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เกิน 15 ปีนับจากเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรก

ในทุกกรณี อาจมีการครอบครองข้อมูล (ก) ในช่วงเวลาที่นานกว่า หากมีเหตุผลตามกฎหมายหรือข้อบังคับให้ดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือข้อบังคับอีกต่อไป) หรือ (ข) ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า หากบุคคลคัดค้านมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนและไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

สิทธิของคุณและวิธีใช้สิทธิดังกล่าว

 สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีเป้าหมายที่จะทำให้ข้อมูลของเรามีความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ คุณสามารถร้องขอสิ่งต่อไปนี้ได้

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (แต่เท่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไปเท่านั้น)
 • คุณจะไม่ขอรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดในนามของลูกค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกจำกัด และ/หรือ
 • คุณจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดให้แก่ Shell ในรูปแบบเชิงโครงสร้าง ดิจิทัล ให้ถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น หากโดยหลักการแล้วสามารถกระทำได้

หากต้องการทำการร้องขอใด ๆ เหล่านี้ โปรดติดต่อ privacy-office-SI@shell.com

คุณจะสามารถติดต่อใครได้บ้าง หากคุณมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ Shell ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ของคุณ หรือคุณสามารถติดต่อ Privacy-Office-SI@shell.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท Shell ได้ที่บริษัท Shell International B.V. The Hague, The Netherlands - ทะเบียนการค้าเลขที่ 27155369 ที่อยู่ไปรษณีย์: PO Box 162, 2501 AN, The Hague

หากคุณไม่พอใจกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเชลล์คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - PDPC หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีที่อยู่คือ Autoriteit Persoonsgegevens PO Box 93374 2509 AJ The Hague, The Netherlands กรุณาเยี่ยมชม https://www.pdpc.or.th/ หรือ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่คุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

Shell อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ Shell การดำเนินการนี้ทำให้ Shell สามารถแยกแยะเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หน้าใดที่คุณเข้าชม ระยะเวลาการเข้าชมของคุณ และระบุข้อมูลเหล่านี้เมื่อคุณกลับเข้ามาอีกครั้ง เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณจะได้รับในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ คุณสามารถควบคุมและจัดการการตั้งค่าคุกกี้โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ หรือใช้เครื่องมือการกำหนดลักษณะคุกกี้ของ Shell เว็บไซต์เชลล์ของ Shell - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงนโยบายคุกกี้ของ Shell ที่ https://www.shell.co.th/th_th/cookie-policy.html

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

การเปลี่ยนแปลงต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป คุณควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือน พฤษภาคมค.ศ. 2021