1. เป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์

2. ผลตอบแทนคุ้มค่า

3. มีโอกาสขยายธุรกิจอื่นๆ ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เช่น ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านล้างรถ เป็นต้น

4. มีฐานลูกค้าประจำทั้งรถส่วนตัว และรถธุรกิจ

5. มีโอกาสขยายสาขา

6. มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการบริหารธุรกิจ

7. มีระบบการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

8. มีการจัดอบรมเจ้าของธุรกิจและพนักงานอย่างเป็นประจำ

9. มีกิจกรรมส่งเสิรมการขายและโฆษณาจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง

10. มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศระดับโลก

11. ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

12. มีการรับประกันคุณภาพน้ำมัน