Helps to reduce engine friction

ช่วยลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์

น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 มาพร้อมสารลดแรงเสียดทานสูตรใหม่ ให้ประสิทธิภาพที่มากกว่าสูตรเดิม มีคุณสมบัติช่วยลดแรงเสียดทาน ให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่สำคัญภานในเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Intake Valves and/or Fuel Injector Nozzles

ช่วยทำความสะอาดวาล์วไอดี และหัวฉีดน้ำมัน

ประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ในหัวฉีดเครื่องยนต์ เปรียบเสมือนฝักบัวอาบน้ำที่คุณใช้งานมานานและอุดตัน เมื่อได้รับการทำความสะอาด ทำให้การฉีดหรือการพุ่งของน้ำจากฝักบัวก็ทำได้ดีขึ้น แรงขึ้น เช่นเดียวกับคราบสกปรกที่สะสมอยู่ที่วาล์วไอดี หรือหัวฉีดของรถ เมื่อได้รับน้ำมันที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดที่ดี ชิ้นส่วนที่สำคัญเหล่านี้ก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Key Fuel System Components

ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีสารช่วยทำความสะอาด และปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับลักษณะการทำงานของฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดคุณภาพสูง ทำให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Performance Fuels

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเชลล์

การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพช่วยทำให้นักกีฬาแข็งแรงและมีสมรรถภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่รถยนต์ก็เช่นกัน หากได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพสูงอย่างน้ำมัน เชลล์ วี-เพาเวอร์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีไดนาเฟล็กซ์ จะช่วยคืนพลังให้เครื่องยนต์ของรถคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

 

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

สารช่วยลดแรงเสียดทานและทำความสะอาดมากถึง 3 เท่า

คืนพลังให้เครื่องยนต์ได้ถึง 100%

สารทำความสะอาดมากกว่าสูตรเดิม 20%

กำจัดคราบตะกรันที่ก่อตัวขึ้นในเครื่องยนต์

เทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์

เทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์

เสียงจากผู้ใช้น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์

มาฟังเสียงและความรู้สึกจากผู้ที่ได้สัมผัสน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกัน

คลิกเพื่อชมรายละเอียด

Disclaimers

  1. เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 มีสารช่วยลดแรงเสียดทานและทำความสะอาดมากถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน มีโมเลกุลช่วยลดแรงเสียดทานในส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  2.  เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 ใหม่ มีสารทำความสะอาดมากกว่าสูตรเดิม 20% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 สูตรเก่า ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน มีโมเลกุลช่วยลดแรงเสียดทานในส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  3. เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 มีเทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  4. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ช่วยคืนพลังให้เครื่องยนต์ได้ถึง 100% จากการกำจัดคราบตะกรันที่ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งวัดผลจากการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม DW10B ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  5. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  6. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล มีเทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน  ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่