Shell E20 gasohol logo

น้ำมันเชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์

ส่วนประกอบ: น้ำมันเบนซิน 80% และเอทานอล 20%

เชลล์เชื่อว่า สิ่งสำคัญที่สุดต้องได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนาน้ำมันเชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ เพื่อให้ได้น้ำมันคุณภาพสูงที่เปี่ยมด้วยพลังในการปกป้องเครื่องยนต์จากการก่อตัวของคราบตะกรัน

เนื้อหาแนะนำ

เทคนิคการขับรถด้วยความประหยัด

การเปลี่ยนรูปแบบการขับรถของคุณเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมาก ลองทำตามเทคนิคของเรา และเรียนรู้วิธีการประหยัดมากขึ้น

10 เทคนิคเพื่อความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Don Palmer และคุณจะสามารถขับรถได้ดียิ่งขึ้น

น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น เชลล์

ข้อมูลของชนิดน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก และเทคโนโลยีการผลิต