Advanced Cleansing Technology

เชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ พลังปกป้องจาก Advanced Cleansing Technology

Advanced Cleansing Technology

เชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Advanced Cleansing Technology ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้สะอาดและทำงานได้ดีกว่าเครื่องยนต์ที่สกปรก  เชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องการก่อตัวของคราบตะกรันบริเวณชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ เพื่อให้ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างมั่นใจ

น้ำมันเชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ ใช้ได้กับรถทุกรุ่นที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำมัน E20 ได้ เจ้าของรถสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือประจำรถยนต์ของแต่ละรุ่น ท่านสามารถเช็ค ราคาน้ำมัน E20 วันนี้ ได้ที่ลิงค์นี้