เชลล์ ฟิวเซฟ น้ำมันสูตรประหยัด ผ่านการทดสอบมาอย่างโชกโชนในห้องทดลอง และเชลล์มุ่งมั่นที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้คุณใช้น้ำมันทุกหยดได้อย่างเต็มที่

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95/91 

  • ช่วยหล่อลื่นในส่วนที่น้ำมันเครื่องเข้าไม่ถึง ทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้คล่องตัว และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษเฉพาะจากเชลล์ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดอยู่เสมอ จึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และแน่นอนที่สุดช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล

  • ช่วยให้การจุดระเบิดเร็วขึ้น และเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษเฉพาะจากเชลล์ ที่ช่วยทำความสะอาด ระบบหัวฉีดและป้องกันการสะสมของคราบตะกรันในเครื่องยนต์ ทำให้อัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเป็นเหตุผลว่าเชลล์ ฟิวเซฟสามารถช่วยให้คุณประหยัดสูงสุดถึง 1 ลิตรต่อถัง* ในราคาเท่าเดิม

*คำนวณจากถังน้ำมันที่มีความจุและเติมอย่างน้อย 50 ลิตรสำหรับน้ำมันเบนซิน หรือ 72 ลิตรสำหรับน้ำมันดีเซล เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานสูตรเดิมของเชลล์กับสูตรประหยัด เชลล์ ฟิวเซฟ ผลที่ได้อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับรถที่ใช้ สภาวะแวดล้อม และการขับขี่

เพิ่มเติมใน น้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์