เชลล์ ฟิวเซฟ สร้างบันทึกสถิติโลก กินเนสบุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ “สำหรับการเรียนรู้ขับประหยัดน้ำมันที่มีผู้เรียนมากที่สุดในโลก”เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิกซ์ เพลินจิต

เชลล์ ฟิวเซฟ จัดกิจกรรม “เรียนรู้ ขับประหยัดไปกับ...เชลล์ ฟิวเซฟ” โดยมีวัตุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ใช้ยานยนต์ ได้เรียนรู้วิธีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด ซึ่งประเทศไทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 10 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้จัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกัน พร้อมกับประเทศเดนมาร์ก เยอรมนี ฮ่องกง ตุรกี มาเลเซีย อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ เมืองอิโลอิโล (ฟิลิปปินส์) และเมือง มานิลา (ฟิลิปปินส์) รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน

ในส่วนของประเทศไทย ได้นำเสนอการสอนในรูปแบบใหม่ ผ่านละครสั้นเรื่อง“เป็นต่อ ภาคพิเศษ ตอน ประหยัดเป็นต่อก็ต้องเชลล์ ฟิวเซฟ” มีกลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้  จำนวน 128 คน ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มขึ้นตรงกับเวลา 16.00 น. ประเทศไทย และใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 63 นาที

fv