เชลล์ ริมูล่า R2 Extra

ความหนืด: SAE 20W-50

เชลล์ ริมูล่า R2 Extra

ความหนืด: SAE 15W-40

เชลล์ ริมูล่า R2 NG

ความหนืด: SAE 15W-40

เชลล์ ริมูล่า R3 MV

ความหนืด: SAE 15W-40

เชลล์ ริมูล่า R4 X

ความหนืด: SAE 15W-40

เชลล์ ริมูล่า R4 X

ความหนืด: SAE 20W-50

เนื้อหาแนะนำ

Shell LubeMatch

ค้นหาน้ำมันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณด้วยเครื่องมือ Shell LubeMatch

ค้นหาสถานที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์

จะหาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ได้ที่ไหน