เชลล์ ริมูล่า R4 L

ความหนืด: SAE 15W-40

เชลล์ ริมูล่า R5 LE

ความหนืด: SAE 10W-40

เชลล์ ริมูล่า R6 LM

ความหนืด: SAE 10W-40

เนื้อหาแนะนำ

Shell LubeMatch

ค้นหาน้ำมันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณด้วยเครื่องมือ Shell LubeMatch

ค้นหาสถานที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์

จะหาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ได้ที่ไหน