น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลรถบรรทุกหนักของเชลล์  ช่วยลดต้นทุนของคุณและให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการช่วยให้คุณ:  

  • ลดปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • ให้การประหยัดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีสูตรสังเคราะห์
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของน้ำมันด้วยเทคโนโลยีน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์

ต้นทุนต่ำ-ผลกระทบสูง

การใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพต่ำอาจเป็นการประหยัดแบบผิดๆ  ที่เชลล์ เรามุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น ต้นทุนโดยรวมของคุณจึงลดลง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าน้ำมันเครื่องและจาระบีของเชลล์สามารถมอบการประหยัดต้นทุนในส่วนเหล่านี้ให้แก่คุณได้อย่างไร:

ส่งมอบความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ปกป้องเพื่อยืดอายุเครื่องยนต์

ให้การปกป้องระบบขับเคลื่อน

 

การเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมสำหรับรถของคุณเป็นการลงทุนที่สำคัญ ค้นหาน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับคุณด้วยเครื่องมือ Shell LubeMatch