เรื่องเล่าจากผู้ขับขี่

คุณศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง

คุณศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง เล่าถึงการบำรุงรักษารถยนต์ Toyota Wish ที่เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนเดินทางไปกับเขาได้ทุกที่

คุณจิรัฎฐ์ พรพนิตพันธุ์

ประสบการณ์ของคุณจิรัฎฐ์ พรพนิตพันธุ์ กับรถยนต์ Range Rover คู่ใจที่ก้าวผ่านอุปสรรคมาด้วยกัน 

คุณภูวนาถ เผ่าจินดา

คุณภูวนาถ เผ่าจินดา กับประสบการณ์ดีดีกับรถยนต์คู่ใจ Nissan Navara ที่พร้อมจะดูแลกันไปอีกนาน