เทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส เป็นนวัตกรรมการผลิตน้ำมันเครื่องสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากสิ่งปนเปื้อน น้ำมันพื้นฐานคิดเป็นส่วนประกอบประมาณ 75-90% ของน้ำมันเครื่อง ดังนั้นการเปลี่ยนประเภทน้ำมันพื้นฐานมาเป็นก๊าซธรรมชาติจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

เทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส  ให้ประสิทธิภาพที่ดียอดเยี่ยมด้านดัชนีความหนืด ลดแรงเสียดทาน และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเรื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันพื้นฐานทั่วไป เทคโนโลยีช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดอัตราการใช้น้ำมันเครื่อง ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการทำความสะอาดเครื่องยนต์

คุณสมบัติของเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า

สมรรถนะ

แสดงให้เห็นถึงการไหลที่เร็วกว่าของเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันแร่

ให้สมรรถนะยอดเยี่ยม เมื่อใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สุดขั้ว

เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมแม้เครื่องยนต์ทำงานในอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำสุดขั้ว น้ำมันทำงานเพื่อให้การปกป้องสมรรถนะของเครื่องยนต์ ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องสูงสุดถึง 32% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันมาตรฐานอุตสาหกรรม*

ด้วยเทคโนโลยีเพียวพลัส ในเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า น้ำมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ที่ทำงานในสภาวะอุณหภูมิที่สุดขั้ว โดยสามารถคงการไหลเทของน้ำมันแม้ในอุณหภูมิต่ำถึง -40◦ ได้อย่างดี ทำให้เครื่องยนต์ได้รับการปกป้องตั้งแต่สตาร์ทและอุ่นเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้น**

*ตามผลการทดสอบด้วยวิธี Sequence IIIG โดยใช้น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API SN

** เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องมาตรฐาน API SN และ ASTM D484

ความสะอาดของเครื่องยนต์

แสดงให้เห็นผลลัพธ์ในเชิงบวกของเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ต่อเครื่องยนต์

ป้องกันการเกิดคราบสกปรกและตะกอนยางเหนียวได้ดี

เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเพียวพลัส ช่วยปกป้องเครื่องยนต์สมรรถนะสูงจากคราบเขม่าสกปรก ที่มีผลทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงบนท้องถนน  พิสูจน์ได้ว่าน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า  ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ใช้ทดสอบให้เหมือนใหม่ * และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  ที่สุดของความสะอาดเครื่องยนต์**

*จากการทดสอบเครื่องยนต์ที่ใช้งานในระยะ 100,000 กิโลเมตร

** ตามผลการทดสอบด้วยวิธี Sequence VG โดยใช้น้ำมันเครื่อง 0W-40

ลดอัตราการเติมพร่อง

แสดงให้เห็นว่าอัตราการใช้เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ลดลงเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องเกรดรองลงมา

น้ำมันมีการระเหยต่ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเครื่อง

น้ำมันช่วยลดอัตราการระเหยของน้ำมันเครื่องได้สูงสุดถึง 50%* ลดอัตราการเติมพร่องของน้ำมันเครื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายการสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเครื่อง

*ตามผลการทดสอบอัตราการระเหยด้วยวิธี  ASTM D5800 NOACK

ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

แสดงให้เห็นถึงแรงเสียดทานที่ลดลงระหว่างชิ้นส่วน เมื่อใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า

ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

แรงเสียดทานต่ำภายในเครื่องยนต์ มีส่วนช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเพียวพลัส เป็นสูตรน้ำมันที่มีแรงเสียดทานต่ำ จึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 3%*

*ตามผลการทดสอบการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ACEA M 111 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันมาตรฐานทั่วไป

กระบวนการที่ก้าวลํ้า

เปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ใสบริสุทธ์

1. การแปรสภาพเป็นก๊าซ 2. การสังเคราะห์ 3. กระบวนการแตกตัวของไฮโดรเจน 4. ผลิตภัณฑ์ GTL
มีเทนจากก๊าซธรรมชาติทำปฎิกริยากับออกซิเจนบริสุทธ์ เพื่อให้กลายเป็นก๊าซสังเคราะห์ ก๊าซสังเคราะห์เข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และกลายเป็นของเหลวที่เรียกว่า Syncrude Syncrude จะถูกแตกโมเลกุลออก เพื่อให้ได้ขนาดโมเลกุลใหม่ตามที่ต้องการ น้ำมันที่ได้จากการปรับขนาดโมเลกุลใหม่ จะถูกนำมากลั่นแยกเป็นผลิตภัณฑ์ GTL รวมถึงน้ำมันพื้นฐานเพียวพลัสด้วย

นี่ทำงานได้อย่างไร

เชลล์เติมสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยี Active Cleansing ซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะลงไปในน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่ทำมาจากเทคโนโลยีเพียวพลัส เพื่อให้ได้น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า กลายเป็นน้ำมันเครื่องที่ล้ำสมัยมากที่สุด การผสมผสานอันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า สามารถให้การปกป้องและทำความสะอาดที่เหนือกว่า นั่นหมายความว่าไม่มีน้ำมันเครื่องใดจะรักษาเครื่องยนต์ของคุณได้สะอาดเสมือนเพิ่งออกใหม่จากโรงงานได้เทียบเท่า

ทำไมเชลล์ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพียวพลัสขึ้นมา

เมื่อเร็วๆ นี้ได้เกิดวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ขึ้นมามากมายจากผู้ผลิตทั่วโลก ทำให้เครื่องยนต์เหล่านั้นต้องการสมรรถนะที่สูงขึ้นและแสวงหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมมากขึ้นด้วย นั่นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ระดับพรีเมี่ยม (ความหนืดต่ำแต่ให้คุณภาพสูงและสมํ่าเสมอ) น้ำมันเครื่องเหล่านี้ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับสมรรถนะสูงสุดจากเครื่องยนต์

เชลล์มุ่งมั่นแสวงหาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาสูตรน้ำมันเครื่องอยู่เสมอ ด้วยเทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สะอาด เชลล์ได้ปรับปรุงภาพลักษณ์และคิดค้นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสมรรถนะดีเยี่ยม

แนะนำโดยมือหนึ่ง

เฟอร์รารี่

นักแข่ง Ferrari F1 ใช้เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า

พันธมิตรทางด้านเทคนิค

เชลล์มีความสัมพันธ์อันดีกับ Enzo Ferrari มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 รถเฟอร์รารี่คันแรกที่ขับออกจากประตูโรงงาน Maranello ประเทศอิตาลี สู่ท้องถนนนั้นก็ใช้น้ำมันหล่อลื่นของเชลล์ และก็คงยังตราบจนทุกวันนี้ เครื่องยนต์ของรถเฟอร์รารี่ทุกคันที่ออกจากสายการผลิตที่ Maranello จาก 458 Italia มาจนถึงรถเฟอร์รารี่นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ล้วนแล้วแต่ใช้เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัสทั้งสิ้น

การที่ได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์เชลล์ดีมากพอที่รถซูเปอร์คาร์อย่างเฟอร์รารี่เลือกใช้ ย่อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด ว่านี่คือน้ำมันเครื่องที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ

Formula One™ ก็ถือเป็นสนามทดสอบความเร็วและแรงดันสูงของเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า เป็นอย่างดี นักวิทยาศาสตร์ของเชลล์ได้เดินทางไปยังสนามแข่งขันเพื่อปรับปรุงน้ำมันเครื่องที่จะใช้กับรถแข่ง Scuderia Ferrari เพิ่มพลังการขับขี่สูงสุดขณะขับขี่ในสนามแข่งขัน*

"เครื่องยนต์ของเราอยู่ในกลุ่มที่มีเทคโนโยลีก้าวล้ำที่สุดในโลก และเครื่องยนต์นั้นต้องการน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมที่สุด นี่คือเหตุผลที่เราเลือกเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัส - Scuderia Ferrari

เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัส เป็นน้ำมันเครื่องชนิดเดียวที่ผมไว้วางใจ - คิมี่ ไรโคเน่น นักแข่งของ Scuderia Ferrari

*ในขณะที่น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัสและใช้ได้ทั้งสำหรับรถแข่งและรถที่ใช้บนท้องถนน มีเทคโนโลยีเดียวกัน ยังมีการปรับแต่งสูตรสำหรับรถแข่งเพื่อให้รองรับสภาวะการใช้งานที่รุนแรง

BMW Motorsport

นักแข่งรถของ BMW เรียนรู้จากการแข่งรถที่ใช้น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ซึ่งปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขา

พันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับพรีเมี่ยม

BMW Motorsport และเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า เป็นพันธมิตรทางเทคนิคร่วมกัน โดยนักวิทยาศาสตร์ของเชลล์ทำงานอย่างใกล้ชิดกันกับวิศวกร BMW Motorsport เพื่อพัฒนาและวิจัยในรายละเอียดเบื้องลึกของน้ำมันเครื่องที่จะนำมาใช้ในการแข่งขัน รถ BMW M4 DTM ทั้ง 8 คันจะลงสนามแข่งขันโดยใช้น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า  ซึ่งได้รับการปรับแต่งและเพิ่มส่วนผสมที่ทำมาจากเทคโนโลยีเพียวพลัส  ในท้ายที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขับขี่บนท้องถนน เพราะนั่นทำให้ให้เชลล์ทดสอบน้ำมันเครื่องในสภาวะที่รุนแรง ซึ่งจะช่วยนำทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของน้ำมันเครื่องรุ่นต่อไป ดังเช่นเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพียวพลัส

"DTM เป็นชีรีส์ที่มีข้อกำหนดสูง ลู่สนามแข่งน่าท้าทายและโหดมากทีเดียว คุณจะชนะการแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมไปถึงน้ำมันเครื่องที่จะใช้ด้วยเช่นกัน เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ ทำให้ผมใช้สมรรถนะของรถได้เต็มที่ ทุกเมื่อที่ต้องการ" - ออกัสโต ฟาร์ฟัส นักแข่งรถของ BMW

*ในขณะที่น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัสและใช้ได้ทั้งสำหรับรถแข่งและรถที่ใช้บนท้องถนน มีเทคโนโลยีเดียวกัน ยังมีการปรับแต่งสูตรสำหรับรถแข่งเพื่อให้รองรับสภาวะการใช้งานที่รุนแรง

มาเซอราติ

แสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์มาเซอราติ ใช้น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัส

พันธมิตรทางด้านเทคนิค

รถมาเซอราติทุกคันที่ออกจากสายการผลิตจะได้รับการเติมน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัส ทั้งเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า และมาเซอราติ แบ่งปันความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำทางการตลาดของรถหรู โดยให้พันธะสัญญาว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ขับขี่ทั่วโลก - น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์และทำให้ผู้ขับขี่รถมาเซอราติ ใช้งานได้อย่างผ่อนคลายและเพลิดเพลิน เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้แก่รถมาเซอราติ ในการแข่งขัน Maserati Trofeo World Series

"การเปิดตัวของเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า วิวัฒนาการใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเพียวพลัส นับเป็นก้าวสำคัญยิ่งสำหรับน้ำมันเครื่องที่นำมาใช้กับรถหรูระดับพรีเมี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ผลิตอย่างมาเซอราติ - Cara Tredget ผู้จัดการด้านเทคโนโลยี Auto OEM ของเชลล์

เพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่ยานยนต์

เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ น้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์

ปกป้องเครื่องยนต์ของคุณ และบิดสนุกทุกเส้นทางไปกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยีเพียวพลัส

เชลล์ เฮลิกส์

พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกสภาวะการขับขี่ ค้นหากลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด