ทำไมผลิตภัณฑ์ที่มาจากการสังเคราะห์จึงดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจาก ‘ธรรมชาติ’

ตามปกติในสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากการสังเคราะห์ แต่ในกรณีของน้ำมันเครื่อง นักวิทยาศาสตร์เชลล์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาน้ำมันสังเคราะห์ประเภทต่างๆ ที่ให้คุณสมบัติที่เหนือกว่าน้ำมันแร่ที่มาจากธรรมชาติในเกือบทุกด้าน

น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ให้สมรรถนะที่เหนือกว่าเนื่องจากผลิตด้วยกระบวนการทางเคมีขั้นสูง เพื่อให้สามารถควบคุมโครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างเข้มงวด ตัวอย่างเช่น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติไหลเทได้ดีในอุณหภูมิขณะสตาร์ทรถ (ซึ่งเป็นเวลาที่มักเกิดการสึกหรอกับเครื่องยนต์) น้ำมันสังเคราะห์ทนต่อความร้อนและปฎิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นได้ดีกว่า (อ๊อกซิเดชั่นคือการเสื่อมสภาพของน้ำมันที่เกิดจากปฎิกิริยาของน้ำมันกับอากาศโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่ง) น้ำมันสังเคราะห์ยังระเหยน้อยกว่าน้ำมันแร่อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันแร่มาตรฐาน API SG/CD กับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า:

 • น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้าสามารถทำความสะอาดได้ดีกว่าถึง 5 เท่า
 • ปกป้องสูงกว่าถึง 3 เท่า

   

   

 • ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์น้อยลงกว่าครึ่ง

ข้อดี

ข้อดีที่สำคัญของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ได้แก่:

 • มีความบริสุทธิ์และคุณภาพสูงกว่าน้ำมันแร่
 • มีโครงสร้างการเรียงตัวของโมเลกุลที่สม่ำเสมอมากกว่า ซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทาน ให้น้ำมันไหลลื่นได้ดีกว่า
 • ผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องยนต์สมัยใหม่ (น้ำมันเครื่องอย่างเช่นเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ไม่เพียงผ่านข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านั้น แต่ยังผ่านมาตรฐานเหนือกว่าที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์กำหนดด้วย)
 • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลล์ เฮลิกส์ ได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่หนักหน่วงสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่

ทำไมน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ถึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์
คุณประโยชน์ที่ได้รับ
ความหนืดและความเสียดทานในของเหลวต่ำ นั่นหมายถึง มีคุณสมบัติการไหลเทของน้ำมันเป็นเลิศ
สิ่งนี้ช่วยส่งผลให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้น ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยระบายความร้อนและให้อุณหภูมิของน้ำมันต่ำลง
เมื่อดัชนีความหนืดของน้ำมันสูง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ำมันเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนสามารถทำได้ดีกว่าน้ำมันแร่
น้ำมันเครื่องจะไม่แข็งตัวเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ หรือเหลวเกินไปในอุณหภูมิสูง สิ่งนี้ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์เมื่อต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ความจำเป็นในการปรับค่าความหนืดของน้ำมันต่ำ ซึ่งช่วยลดระดับปริมาณคราบสกปรกได้ดี
เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิสูง ความหนืดและความต้านทานแรงเฉือนยังสามารถรักษาประสิทธิภาพได้ดี หมายถึง น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าแม้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักในสภาวะการขับที่ใช้ความเร็วสูง
ความจำเป็นในการปรับค่าความหนืดของน้ำมันต่ำ ซึ่งช่วยลดระดับปริมาณคราบสกปรกได้ดี

เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิสูง ความหนืดและความต้านทานแรงเฉือนยังสามารถรักษาประสิทธิภาพได้ดี หมายถึง น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าแม้เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักในสภาวะการขับที่ใช้ความเร็วสูง
เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิต่ำ น้ำมันจะไม่แข็งตัว หมายถึง การสตาร์ทเครื่องทำได้ง่ายโดยที่แบตเตอรี่ทำงานหนักน้อยลง น้ำมันสามารถไหลเวียนรอบเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว ให้การป้องกันตั้งแต่เริ่มสตาร์ท การอุ่นเครื่องเร็วขึ้น ให้สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ต้องการ และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ดี
ค่าการระเหยต่ำ หมายถึง การมีส่วนประกอบที่สามารถระเหยได้ในน้ำมันน้อยลง และการกลายเป็นไอหรือการเผาทำลายลดลงมาก ส่งผลให้การใช้น้ำมันลดลง การต้องเติมน้ำมันเครื่องลดลง และการข้นขึ้นของน้ำมันเครื่องลดลงด้วย ซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้
ความต้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นสูง หมายถึง โมเลกุลของน้ำมันมีแนวโน้มที่จะสลายตัวหรือเสื่อมคุณภาพน้อยลง โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้น เพราะการเกิดยางเหนียวและกรดกัดกร่อนลดลง คราบเขม่าของเครื่องยนต์ลดลง และการข้นขึ้นของน้ำมันน้อยลง ทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์