ความเชื่อเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรถยนต์

ความเชื่อที่ 1: "แม้น้ำมันเครื่องปริมาณเล็กน้อยก็ดีเพียงพอแล้ว การเติมมากๆย่อมดียิ่งกว่า"

การเติมน้ำมันเครื่องลงในอ่างน้ำมันเครื่องมากเกินไปเป็นสิ่งไม่ดี เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนมากเกินไปอันเนื่องมาจากมีความต้านทานที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้อายุของน้ำมันเครื่องสั้นลง นอกจากนี้น้ำมันเครื่องที่มีปริมาณมากเกินไปจะกระเด็นเข้าไปในอ่างน้ำมันเครื่อง ทำให้เกิดการเผาไหม้ของน้ำมันเครื่องมากเกินไป การเกาะติดของคราบตะกอนในห้องเผาไหม้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาในการทำงานได้

มักนิยมเชื่อกันมากว่า น้ำมันสี่ลิตรเหมาะสำหรับรถสี่สูบ ความเชื่อนี้ไม่จริงเสมอไป โปรดตรวจดูในคู่มือรถของคุณว่าความจุที่แท้จริงของอ่างน้ำมันเครื่องเป็นเท่าใด เพราะคุณอาจประหยัดน้ำมันที่ต้องเติมได้ พึงระลึกเสมอว่าให้เติมน้ำมันเครื่องลงในอ่างน้ำมันเครื่องจนถึงระดับที่ระบุบนแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องเท่านั้น  ต้องไม่มากหรือน้อยกว่านี้เป็นอันขาด

ความเชื่อที่ 2: “น้ำมันเครื่องที่กลายเปลี่ยนเป็นสีดำไม่ดี”

ตรงกันข้าม น้ำมันเครื่องที่ไม่เปลี่ยนเป็นสีดำเป็นสัญญาณที่บอกว่าน้ำมันไม่ได้ทำงานเลย น้ำมันเครื่องสมัยใหม่มีสารเพิ่มคุณภาพที่มีคุณสมบัติชะล้างทำความสะอาดและกระจายคราบเขม่า ทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์สะอาดอยู่เสมอโดยการขจัดคราบเขม่าคาร์บอนและให้สิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในสภาพสารแขวนลอย

คราบเขม่าคาร์บอนที่อยู่ในน้ำมันสามารถถ่ายออกได้ ไม่เหมือนคราบเขม่าคาร์บอนที่เกาะติดอยู่กับเครื่องยนต์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้

ความเชื่อที่ 3: “น้ำมันเครื่องเหมือนกันทั้งหมด”

น้ำมันเครื่องมีความแตกต่างกันในเรื่องคุณสมบัติ เทคโนโลยีของสารเพิ่มคุณภาพ และปริมาณที่ใช้ของสารเพิ่มคุณภาพ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

การเลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสม ควรเช็คคำแนะนำจากผู้ผลิต และคุณประโยชน์ของน้ำมันที่คุณต้องการเพื่อรถของคุณ การเลือกน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในระยะยาว ค้นหาน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของคุณด้วย Shell LubeMatch ได้ที่นี่

ความเชื่อที่ 4: “หัวเชื้อน้ำมันเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์ได้”

การใส่หัวเชื้อน้ำมันเครื่องเปรียบเสมือนการใส่น้ำตาลลงในน้ำอัดลม น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยมได้รับการกำหนดสูตรให้มีสารเพิ่มคุณภาพที่จำเป็นทั้งหมดและอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานและมีสมรรถนะสูงสุด

หัวเชื้อน้ำมันเครื่องไม่ได้ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันในเครื่องยนต์รุ่นเก่า หรือช่วยคืนความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์ให้น้ำมันเครื่องเก่าได้ แท้จริงแล้วหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอาจทำปฎิกิริยากับสารเพิ่มคุณภาพที่มีอยู่แล้วในน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีของน้ำมันและสร้างปัญหาใหม่ได้ การใช้น้ำมันเกรดพรีเมี่ยมซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพและจำหน่ายในตลาดนั้นปลอดภัยและคุ้มค่ากว่า อย่าได้เสียเงินไปกับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเลย

ความเชื่อที่ 5: “น้ำมันเครื่องไม่มีวันเสื่อมคุณภาพ"

น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพได้ ศัตรูหลักของน้ำมันเครื่องคือความร้อน ที่อุณหภูมิทำงานสูง น้ำมันจะเริ่มเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่นและข้นขึ้น ยิ่งกว่านั้นน้ำมันเครื่องจะรับภาระหนักขึ้นเพราะมีเขม่าคาร์บอน น้ำ กรด ฝุ่น อนุภาคโลหะ และสารปนเปื้อนมากเกินไป สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการอุดตันของตัวกรองน้ำมันและเส้นทางไหลผ่านของน้ำมัน หรืออาจไปแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญยิ่งบางชิ้นส่วนได้

ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำตามรอบระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่แนะนำ