วิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องของคุณ

เริ่มแรก เลือกน้ำมันเครื่องที่เหมาะสำหรับรถของคุณตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรืออาจใช้เครื่องมือ Shell LubeMatch ที่ใช้ง่ายและรวดเร็วของเรา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถของคุณจอดบนพื้นราบ ใส่เบรกมือ และดับเครื่องยนต์ จากนั้นเปิดฝากระโปรงรถ (ตามปกติจะมีที่เปิดอยู่ใต้แผงหน้าปัด) และค้ำฝาให้เปิดค้างไว้ด้วยที่ค้ำฝากระโปรงรถ หลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสถูกเครื่องยนต์ร้อน ปล่อยให้น้ำมันอยู่นิ่งประมาณหนึ่งนาที

สวมถุงมือป้องกันแล้วดึงแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา (ซึ่งคุณจะเห็นปลายที่เป็นห่วงของแท่งวัดยื่นออกมาจากเสื้อสูบ) เช็ดให้สะอาดด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่ และใส่กลับคืน รอสักพักแล้วดึงแท่งวัดออกมาอีกครั้ง เพื่อตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่ระหว่างเครื่องหมายสูงสุดและต่ำสุดบนแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่อง และอาจต้องเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มด้วย สังเกตระดับบนแท่งแล้วดูในตารางว่าจะต้องเติมน้ำมันอีกเท่าใด ค่าที่แสดงเป็นเพียงค่าโดยประมาณ และใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

ถอดฝาครอบตัวกรองน้ำมันออกเพื่อเติมน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ลงในเครื่องยนต์โดยใช้กรวยในปริมาณที่เหมาะสม ขีดบนขวดจะบอกถึงระดับน้ำมันที่เติมลงไป ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อตรวจดูระดับน้ำมันใหม่

ใส่แท่งวัดระดับน้ำมันเครื่องกลับเข้าที่เดิม และปิดฝาครอบตัวกรองให้แน่น ทำความสะอาดรอยนิ้วมือบนฝากระโปรงรถ และเช็ดน้ำมันเครื่องที่ติดมือออกด้วยผ้าหมาดๆ ทิ้งวัสดุของเสียใดๆ ในสถานที่ที่เหมาะสม

เมื่อคุณสังเกตว่าระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าขีดต่ำสุด ให้เช็คว่ารถยนต์วิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตรนับตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งล่าสุด ถ้าไม่แน่ใจ โปรดดูคู่มือรถเพื่อหารอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่แนะนำ หรือถ้ารถวิ่งมาแล้วมากกว่า 15,000 กิโลเมตร ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทั้งหมด ถ้าวิ่งมาแล้วระหว่าง 4,000 ถึง 15,000 กิโลเมตร คุณเพียงแค่เติมน้ำมันเครื่องให้ถึงระดับเดิมก็พอ คุณสามารถดูวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ที่นี่

เป็นไปได้ว่าอาจมีปัญหาทางเทคนิคหากระยะทางที่รถวิ่งน้อยกว่า 4,000 กิโลเมตร แต่ระดับน้ำมันเครื่องอยู่ที่ระดับต่ำ ให้เติมน้ำมันเครื่องจนถึงระดับที่ถูกต้อง และเริ่มวัดระดับเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรืออาจติดต่อช่างใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

หากในน้ำมันเครื่องมีจุดสีขาว แสดงว่ากำลังมีสารหล่อเย็นผสมอยู่กับน้ำมันเครื่อง เนื่องจากปัญหาภายในเครื่องยนต์ ให้นำรถของคุณไปตรวจสอบ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั้น จะต้องดูรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในหนังสือคู่มือรถ

ค้นหาน้ำมันที่เหมาะกับคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเครื่องมือ Shell LubeMatch

ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น (เฉพาะแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ผนึกสนิท)

ตรวจเช็คแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะต้องสะอาดโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ขั้ว ถ้าคุณมีแบตเตอรี่ชนิดที่ผนึกสนิท คุณไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบนี้ ถ้าคุณจำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ โปรดระมัดระวังเนื่องจากแบตเตอรี่มีกรดซัลฟูริก ดังนั้นอย่าให้ของเหลวในแบตเตอรี่กระเด็นถูกตัวคุณหรือรถของคุณ

ขั้นแรก ให้ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของคุณเป็นแบบผนึกสนิทหรือไม่ แบตเตอรี่ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีไฮดรอมิเตอร์ (มาตรวัดความหนาแน่นของของเหลว) ในตัว ซึ่งจะแสดงสภาพปัจจุบันของเซลล์แบตเตอรี่ ถ้าคุณมีแบตเตอรี่ชนิดนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น

ขั้นต่อไป ให้ถอดสายเคเบิลขั้วบวกและขั้วลบออกจากแบตเตอรี่ ทำความสะอาดขั้วที่มีการสะสมของกรดหรือสารกัดกร่อนใดๆ แล้วใส่สายเคเบิลกลับที่เดิม ใช้ไขควงงัดเปิดฝาครอบที่อยู่ด้านบนของแบตเตอรี่และวางฝาไว้ข้างใดข้างหนึ่ง

จากนั้นให้ดูระดับของเหลวในแต่ละช่อง ของเหลวควรจะมีระดับเดียวกับวงแหวนบอกระดับเติม คือต่ำกว่าด้านบนสุดประมาณ 1 นิ้ว ถ้าของเหลวมีระดับต่ำ ให้ใช้กรวยเติมน้ำกลั่นให้แต่ละช่อง จะต้องใช้น้ำกลั่นเท่านั้น มิฉะนั้นสิ่งเจือปนจะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้

 

หลังจากเติมน้ำกลั่นลงแต่ละช่องให้มีระดับเดียวกับวงแหวนแล้ว ให้เปลี่ยนฝาครอบเพื่อจะได้แน่ใจว่าปิดได้สนิทแน่นหนา หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ให้ตรวจสอบว่าระดับของน้ำกลั่นลดลงหรือไม่ ถ้าลดลง แสดงว่าอาจมีปัญหาอย่างเช่น มีรอยร้าวที่ตัวแบตเตอรี่ ให้นำแบตเตอรี่ไปให้ช่างตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

กล่าวโดยสรุป:

  1. ตรวจดูว่าแบตเตอรี่เป็นแบบผนึกสนิทหรือไม่ ถ้าใช่ ไม่ต้องทำอะไร
  2. ถอดสายเคเบิลขั้วบวกและขั้วลบออก ทำความสะอาดขั้ว แล้วใส่สายกลับที่เดิม
  3. ใช้ไขควงเปิดฝาครอบออก
  4. ตรวจดูระดับของของเหลวและเติมน้ำกลั่นถ้าจำเป็น
  5. ปิดฝาครอบให้แน่น

ข้อมูลจากจาก ehow:  http://www.ehow.com/how_7802577_measure-fluid-level-car-battery.html

ระดับอื่นๆ

โปรดดูวิธีการตรวจสอบระดับ วิธีเติมน้ำมันเบรก และสารหล่อเย็นจากคู่มือรถ การตรวจสอบเป็นประจำจะช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถของคุณ