ในส่วนนี้

ภายในเครื่องยนต์ของรถคุณ

หน้าที่หลักของน้ำมันเครื่องคือ การหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคอยป้องกันการสึกหรออันเนื่องจากการใช้งาน เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีขึ้น