เชลล์ เฮลิกส์ HX3 (SG or SJ)

พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของสารทำความสะอาด ช่วยลดคราบสกปรกและยางเหนียวที่ก่อตัวขึ้น สามารถปกป้องดูแลเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน การต้านทานการเกิดอ๊อกซิเดชั่นจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพลงในช่วงระยะเวลาก่อนการเปลี่ยนถ่าย ความหนืดน้ำมันประเภทเกรดรวมจะช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ในอุณหภูมิต่ำได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเกรดเดี่ยว 

เชลล์ เฮลิกส์ HX3 (SF)

 สูตรเฉพาะสำหรับลดคราบเขม่าของเครื่องยนต์ซึ่งจะช่วยปกป้องและยึดอายุเครื่องยนต์ การต้านทานการเกิดอ๊อกซิเดชั่นจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพลงตลอดช่วงระยะเวลาก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ความหนืดน้ำมันชนิดเกรดรวมจะช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ในอุณหภูมิต่ำได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเกรดเดี่ยว ความหนืดของน้ำมันที่มากกว่าจะช่วยลดอัตราการกินน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์

ช่วยขจัดคราบสกปรกและคราบเขม่า

น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ HX3  ช่วยทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรก และตะกอนยางเหนียวที่สะสมอยู่ในเครื่องยนต์เก่า ทันทีที่มีการใช้งาน น้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์ HX3  ยังช่วยป้องกันและลดการเกิดคราบสิ่งสกปรกและคราบเขม่าใหม่ที่สามารถก่อตัวได้ง่ายในเครื่องยนต์เก่าด้วย ด้วยคุณสมบัติทั้งสองในการทำความสะอาด และป้องกันการก่อตัวของสิ่งสกปรก ทำให้เชลล์ เฮลิกส์ สามารถหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสึกหรอและช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ เชลล์ เฮลิกส์ HX3  เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์เก่าทุกประเภท และมีประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีสูตรที่หลากหลายเหมาะกับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

การทดสอบน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์

เพื่อการทำความสะอาดและดูแลปกป้องเครื่องยนต์ของคุณ น้ำมันจะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนถ่ายในครั้งถัดไป ผู้ผลิตรถยนต์บางรายมีรอบระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนาน ดังนั้นความสามารถของน้ำมันที่ยังคงประสิทธิภาพอยู่เสมอมีความสำคัญมาก น้ำมันเครื่องจะช่วยลดคราบสิ่งสกปรกและปกป้องการเกิดคราบใหม่ตลอดอายุการใช้งาน   นักวิทยาศาสตร์ของเราได้ทดสอบความสามารถของน้ำมันเชลล์ เฮลิกส์ ในการหยุดยั้งความเสียหายของเครื่องยนต์และต่อต้านสิ่งสกปรกที่กระจัดกระจายด้วยวิธีที่หลากหลาย เรายังได้ทดสอบน้ำมันเครื่องของบริษัทคู่แข่ง เพื่อเปรียบเทียบน้ำมันหล่อลื่นของเรา และเพื่อจะได้เห็นประโยชน์ที่มากกว่าจากน้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์

ทำไมคุณถึงต้องเลือก เชลล์ เฮลิกส์ HX3:

 ประสิทธิภาพที่เพิมขึ้นของเชลล์ เฮลิกส์ HX5 ที่ช่วยขจัดคราบยางเหนียวได้มากกว่า 27% เมื่อเทียบกับ เชลล์ เฮลิกส์ HX3. การปกป้องที่ยาวนานกว่าด้วยการต้านทานปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นที่ดีกว่า เชลล์ เฮลิกส์ HX5 ยังให้การปกป้องการสึกหรอที่มากกว่า เชลล์ เฮลิกส์ HX3 ถึง 69%

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเลือก เชลล์ เฮลิกส์ HX5:

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของเชลล์ เฮลิกส์ HX5 ที่ช่วยขจัดคราบยางเหนียวได้มากกว่า 27% เมื่อเทียบกับ เชลล์ เฮลิกส์ HX3 การปกป้องที่ยาวนานกว่าด้วยการต้านทานปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นที่ดีกว่า เชลล์ เฮลิกส์ HX5 ยังให้การปกป้องการสึกหรอที่มากกว่าเชลล์ เฮลิกส์ HX3 ถึง 69%

ข้อกำหนดและการรับรอง

เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นมีหลากหลายคุณภาพ ดังนั้นจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการอธิบายประสิทธิภาพและการใช้งานของน้ำมัน น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ไม่เพียงแค่มีคุณสมบัติผ่านตามข้อกำหนดมากมายในระดับสากล แต่ยังมีคุณสมบัติที่สูงกว่าอีกด้วย

เนื้อหาแนะนำ

Shell LubeMatch

ค้นหาน้ำมันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณด้วยเครื่องมือ Shell LubeMatch

ค้นหาสถานที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชลล์

จะหาซื้อน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ได้ที่ไหน