ในส่วนนี้

การพัฒนาสูตรน้ำมัน

ก่อนการเริ่มพัฒนาสูตรน้ำมันต่างๆ เช่น เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ เชลล์ต้องเข้าใจผู้ขับขี่และความต้องการในแต่ละวันของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ เชลล์จึงต้องรวบรวมทีมงานที่มีประสบการณ์จากทั่วโลก

ความร่วมมือทางเทคนิคของเชลล์กับดูคาติ คอร์เซ่

เมื่อการทดสอบบนท้องถนนทั่วไปเสร็จสิ้น น้ำมันเครื่องเชลล์ต้องเผชิญการทดสอบแสนทรหดขั้นสุดท้ายบนสนามแข่ง

การทดสอบในห้องทดลอง

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะสูตรใหม่ ถูกประเมินขึ้นในห้องวิจัยของเชลล์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทั้งเยอรมนี ญี่ปุ่น ไทย และสหรัฐอเมริกา