more in ทำไมถึงต้องใช้น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์

เคล็ดลับประจำวันสำหรับรถจักรยานยนต์ของคุณ

การตรวจดูรถจักรยานยนต์ของคุณอย่างรวดเร็วก่อนการขับขี่ เป็นสิ่งที่คุณควรกระทำทุกวัน โดยคุณควรตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นดังนี้