ระดับน้ำมันเครื่อง

หากเครื่องยนต์ของคุณอยู่ในสภาพดี น้ำมันเครื่องจะพร่องไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในรอบระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องให้ไม่ลดต่ำกว่าขีดบอกระดับต่ำสุด สิ่งที่คุณต้องทำคือ:

  1. ตั้งรถจักรยานยนต์บนพื้นราบด้วยขาตั้ง เพื่อให้ระดับน้ำมันเครื่องได้ระดับ
  2. หากรถจักรยานยนต์ของคุณมีช่องตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง ตรวจดูว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีดบอกระดับสูงสุดและต่ำสุด
  3. หากรถจักรยานยนต์ของคุณมีแท่งวัดระดับน้ำมันเครื่อง ให้สังเกตหากระดับน้ำมันเครื่องใกล้ขีดระดับสูงสุดและต่ำสุด
  4. หากระดับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไป ให้ถอดฝาครอบตัวกรองออกจากด้านบนอ่างน้ำมันเครื่อง และเติมน้ำมันเครื่องตามประเภทที่ต้องการ ใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์เสมอ ไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์

แฮนด์รถและระบบกันสะเทือน

เมื่อคุณหันหรือหมุนแฮนด์รถไปทางด้านใดด้านหนึ่ง หน้ารถหันตามไปอย่างราบรื่นหรือไม่
ระบบกันสะเทือนหน้าและหลังให้การทำงานที่นุ่มนวลยามขับขี่หรือไม่

ระดับสารหล่อเย็น

ระดับสารหล่อเย็นควรได้ระดับตามที่กำหนด หากสารหล่อเย็นพร่อง หมายความว่าระบบเกิดการรั่วซึม สิ่งที่คุณต้องทำคือ:

  1. ตรวจดูหม้อน้ำและดูว่าระดับสารหล่อเย็นอยู่ระหว่างขีดบอกระดับสูงสุดและต่ำสุดในหม้อน้ำ
  2. หากจำเป็น ให้เติมน้ำยาผสม 50/50 ระหว่างน้ำกลั่นต่อสารป้องกันการแข็งตัว

ยาง

ตรวจเช็คความดันลมเมื่อยางเย็นแล้วเสมอ ห้ามตรวจเช็คหลังจากหยุดรถได้ไม่นาน เพราะความร้อนของยางขณะวิ่งจะทำให้ความดันลมขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตรวจสภาพการชำรุดหรือสึกหรอของยาง โดยดูที่ดอกยาง แล้วใช้เกจ์วัดลมยางแต่ละเส้น ดูว่าความดันลมได้ตามที่กำหนดหรือไม่ (มักระบุไว้บริเวณที่ครอบบังโซ่หรือบังโคลนหลัง) ใช้ที่สูบลมเพื่อเติมลม หากต้องการ

ระบบไฟและแตร

ตรวจสอบระบบไฟทั้งหมด ไฟเบรค ไฟให้สัญญาณเลี้ยวว่าใช้งานได้หรือไม่ ตรวจสอบว่าแตรใช้งานได้หรือไม่ คุณอาจจำเป็นต้องใช้แตรในยามคับขัน

เบรค

ตรวจสอบเบรคแต่ละตัว เมื่อแตะเบรค เบรคต้องแน่นและให้ความรู้สึกมั่นคงโดยไม่ต้องกดก้ามเบรค (เบรคหน้า) หรือแป้นเบรค (เบรคหลัง) จนสุด เมื่อปล่อยก้ามเบรคหรือแป้นเบรค รถจักรยานยนต์ควรค่อยๆ จอดสนิท โดยล้อรถไม่ล็อคและไม่ลื่นไถล

ตรวจดูระดับน้ำมันเบรคของเบรคไฮดรอลิกว่าได้ระดับตามขีดบอกระดับภายในกระปุกน้ำมันเบรคหรือไม่ หากพร่องไป ให้เติม

ใช้น้ำมันเบรคตามมาตรฐานที่กำหนดในฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรค (มาตรฐานมักเป็น DOT 4) และเติมให้ถึงขีดบอกระดับภายในกระปุกน้ำมันเบรค

โซ่

รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่มีโซ่ส่งกำลังขับเคลื่อนไปที่ล้อหลัง โดยโซ่ต้องได้รับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นสม่ำเสมอ และต้องปรับตั้งความตึงให้ได้ตามที่กำหนด หากโซ่ดูแห้งหรือฝืด ใช้สเปรย์ฉีดโซ่เพื่อหล่อลื่น หากโซ่หย่อนตัวมากเกินไป ปรับโซ่ให้ตึงขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Auto Trader

more in ทำไมถึงต้องใช้น้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์

เคล็ดลับการดูแลรักษารถจักรยานยนต์

การดูแลรักษารถจักรยานยนต์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้รถของคุณมีสมรรถนะสูงสุด และคุณจะเพลิดเพลินกับการขับขี่อย่างปลอดภัยและไร้ปัญหารบกวน การดูแลเบื้องต้นโดยส่วนใหญ่ทำได้ง่ายด้วยตัวคุณเอง:

การดูแลรักษารถจักรยานยนต์ของคุณ

การดูแลรถจักรยานยนต์ของคุณให้มีสภาพดีอยู่เสมอจะช่วยให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะที่ดี อ่านเคล็ดลับเพิ่มเติมที่คุณก็ทำเองได้