ในส่วนนี้

ภายในเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กทั่วไปที่ประหยัดพลังงานและรถสกูตเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เลื่อยยนต์ และเจ็ตสกี

ภายในเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ใช้ในรถยนต์ รถบรรทุก รวมถึงรถจักรยานยนต์ทั่วไป