เรือยาง หรือ กระเป๋า ปิคนิค

  • Yellow Lifeboat with attached paddling

    ฟรี…เรือยาง มูลค่า 1,500 บาท

    เมื่อซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์เฮลิกส์ อัลตร้า ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล ขนาด 6 ลิตร

  • Two red picnic bags

    ฟรี…กระเป๋าปิคนิค มูลค่า 490 บาท

    เมื่อซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์เฮลิกส์ HX8 ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 ดีเซล ขนาด 6 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ขนาด 4 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7 ขนาด 8 ลิตร หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX7G ขนาด 4 ลิตร

Shell Helix Lubricants

“วันนี้ – 30 มิ.ย. 2561 หรือจนกว่าของจะหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ”

ที่ตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส

สถานที่ให้บริการศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่