Shell VPower Unbeatable

มั่นใจไปให้สุด กับ เชลล์ วี-เพาเวอร์ น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียม ยอดขายอันดับ 1**

ที่มีเทคโนโลยี Dynaflex ที่สุดของพลังทำความสะอาดปกป้องเครื่องยนต์จากเชลล์*

เทคโนโลยี Dynaflex อ่านเพิ่มเติมคลิก

ความสุดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นกระบะสายลุย เก๋งสายแรง หรือสิงห์นักบิด ก็สุดได้ทุกเส้นทางกับ เชลล์ วี-เพาเวอร์ ที่มีเทคโนโลยี Dynaflex ที่ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์จากคราบตะกรันในชิ้นส่วนสำคัญภายในระบบเชื้อเพลิง เช่น วาล์วไอดี และหัวฉีด ที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ ช่วยคืนประสิทธิภาพ ให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ และตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น*

หมายเหตุ

*ตรวจวัดโดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมและการทดสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเชลล์ เชลล์ วี-เพาเวอร์ มีเทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยทำความสะอาดและป้องกันการก่อตัวของคราบตะกรันในชิ้นส่วนสำคัญภายในระบบเชื้อเพลิง เช่น วาล์วไอดี และหัวฉีด ที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ ทั้งนี้ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่

**ตามรายงานยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ), น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5 และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) ของกรมธุรกิจพลังงาน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62