เพียงสะสมใบเสร็จน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ครบ 4,000 บาท แลกฟรี! หมอนผ้าห่ม Happy Hug

แบบที่ 1 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

แบบที่ 1 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

แบบที่ 2 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

แบบที่ 2 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

ลายที่ 3 สำหรับสะสมใบเสร็จ

แบบที่ 3 รถวี-เพาเวอร์

แบบที่ 3 รถวี-เพาเวอร์ (Limited Edition) สำหรับแลกผ่านเว็บไซต์ www.shellsmart.com เท่านั้น

พิเศษ! สำหรับสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท

ใช้คะแนนสะสม 1,500 คะแนน แลกรับฟรี หมอนผ้าห่มHappy Hug รถวี-เพาเวอร์ (Limited Edition) 1 ชิ้น มูลค่า 350 บาท ที่ www.shellsmart.com

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าของจะหมด

คลิกแลกที่นี่

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. สงวนสิทธิ์รับหมอนผ้าห่มHappy Hug แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 จำนวน1 ชิ้น มูลค่า 350 บาท ต่อ ใบเสร็จน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 หรือ น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล มูลค่า 4,000 บาท (สะสมใบเสร็จรับเงินจำนวนกี่ใบก็ได้) ทั้งนี้ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  2. ใบเสร็จรับเงินจากการเติมน้ำมันเมื่อทำการแลกรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้แลกรับสินค้าแล้ว
  3. ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
  4. ลูกค้าบัตรเชลล์ คาร์ด (เชลล์ ฟลีทคาร์ด) ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  5. ในกรณีที่สินค้าหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งล่วงหน้า
  6. สำหรับสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ใช้คะแนนสะสม 1,500 คะแนน แลกรับหมอนผ้าห่มHappy Hug แบบที่ 3 รถวี-เพาเวอร์ (Limited Edition) ฟรี 1 ชิ้น มูลค่า 350 บาท ที่ www.shellsmart.com สามารถเริ่มแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าของจะหมด

หมายเหตุ : หมอนผ้าห่มHappy Hug ขนาด100*160 ซม. และ ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%