เพียงสะสมใบเสร็จน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ครบ 4,000 บาท แลกฟรี! หมอนผ้าห่ม Happy Hug

แบบที่ 1 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

แบบที่ 1 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

แบบที่ 2 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

แบบที่ 2 สำหรับแลกรับจากใบเสร็จ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. สงวนสิทธิ์รับหมอนผ้าห่ม Happy Hug 1 ชิ้น มูลค่า 350 บาท ต่อ ใบเสร็จน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 หรือ น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล มูลค่า 4,000 บาท (สะสมใบเสร็จรับเงินจำนวนกี่ใบก็ได้) ทั้งนี้ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  2. ใบเสร็จรับเงินจากการเติมน้ำมันเมื่อทำการแลกรับสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้แลกรับสินค้าแล้ว
  3. ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
  4. ลูกค้าบัตรเชลล์ คาร์ด (เชลล์ ฟลีทคาร์ด) ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  5. ในกรณีที่สินค้าหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ : หมอนผ้าห่มHappy Hug ขนาด100*160 ซม. และ ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%