• ต่อที่ 1 เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ทุกประเภทตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20.5% เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิตซิตี้ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อจ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC หรือ บัครเครดิต SCB

 • ต่อที่ 2 รับบัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดเติมน้ำมันสะสมครบ 10,000 บาท ภายในระยะเวลาตลอดแคมเปญ และจ่ายด้วยบัตรเครดิตใบเดียวกัน ที่ลงทะเบียนในต่อที่ 1

 • ต่อที่ 3 รับคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท X3 เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 และ น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เท่านั้น

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

บัตรเครดิตซิตี้

CitiBank

บัตรเครดิตซิตี้

ต่อ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%*

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป
จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืน ณ ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
(ยกเว้นบัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท)

 • 3% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ และ ซิตี้ พรีเมียร์ จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 144 บาท/เดือน
 • 2% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด และ ซิตี้ รีวอร์ด ทอง จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 96 บาท/เดือน
 • 1% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และ ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 48 บาท/เดือน
 • 4% สำหรับลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 192 บาท/เดือน
 • 5% สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต รับเครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 240 บาท/เดือน
 • 6% สำหรับลูกค้าพรีเฟอร์ จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 288 บาท/เดือน
 • 8% สำหรับลูกค้าอีลิท จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 384 บาท/เดือน

ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ GAS เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

ต่อ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%**

เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
แลกรับเครดิตเงินคืน 12.5% สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมาและ บัตรฯ ซิตี้ เพรสทีจ
แลกรับเครดิตเงินคืน 8% สำหรับบัตรประเภทอื่น (ยกเว้นบัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรฯ ซิตี้ แคชแบ็ก บัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และ บัตรเสริมทุกประเภท)

เพียงเติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน กับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ
1 เติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 
2รับ SMS จากทางธนาคารฯ คลิก link เพื่อเริ่มทำรายการ
3 ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ทำรายการ” เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน

เงื่อนไขบัตรเครดิตซิตี้

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 8% (ต่อที่ 1): • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป และไม่เกิน 1,600 บาท/เซลส์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาทแรก/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรเครดิต (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และบัตรเดบิตซิตี้โกลด์ มาสเตอร์การ์ด/บัตรเดบิตซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด) • เฉพาะปั๊มน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการเท่านั้น • การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในยอด 4,800 บาทแรกในแต่ละเดือน หรือหากลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรหลายใบด้วยยอดที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเป็นไปตามบัตรเครดิตที่ที่มีหน้าบัตรฯ สูงสุด โดยเรียงจากบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา/ซิตี้ เพรสทีจ/ซิตี้ พรีเมียร์/ซิตี้ รีวอร์ด/ซิตี้ แคชแบ็ก และซิตี้ ซิมพลิซิตี้ตามลำดับ • สงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสมสำหรับยอดการใช้จ่ายสำหรับการเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่ วันนี้ - 31 มี.ค. 63ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท • สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์และลูกค้าไพรออริตี้ที่มีการใช้จ่ายเพื่อเติมน้ำมันเชลล์ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ระบุข้างต้นจะได้รับเครดิตเงินคืนดังต่อไปนี้ • สำหรับลูกค้า อีลีท (ลูกค้า อีลีท หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% โดยจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 384 บาท/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน • สำหรับลูกค้าพรีเฟอร์ (ลูกค้า พรีเฟอร์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท) รับเครดิตเงินคืน 6% โดยจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 288 บาท/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน • สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ (ลูกค้า ซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท) รับเครดิตเงินคืน 5% โดยจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 240 บาท/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน • สำหรับลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ (ลูกค้า ซิตี้ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท) รับเครดิตเงินคืน 4% โดยจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 192 บาท/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน • ขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการให้เครดิตเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท • ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นเดือนนั้นๆ • บัตรเครดิตบางประเภทอาจต้องทำการลงทะเบียนก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานภาพสมาชิกบัตร ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืน • CBUZ89 **เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดผ่าน SMS (ต่อที่ 2): • กรณีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป ธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ทำรายการชำระค่าสินค้าในรอบบัญชีถัดไป • บัตรเสริมทุกประเภทบัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรฯ ซิตี้ แคชแบ็ก และบัตรฯ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดได้ • เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดแล้ว จะไม่สามารถขอคะแนนสะสมคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หรือไม่มียอดจ่ายเกินวงเงินของสมาชิกบัตรในวันที่ทำรายการหักคะแนน เงื่อนไขทั่วไป: • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้• สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ซิตี้ ที่ลงทะเบียนและออกในประเทศไทยเท่านั้น • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ 

บัตรเครดิต KTC

KTC

บัตรเครดิต KTC

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อเติมน้ำมัน Shell ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซี พิมพ์ SH เว้นวรรค และตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท หรือ ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ktc.co.th/shell

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) ทุกประเภท เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ , บัตรเครดิต KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ”) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนำยอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และนำคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการในเดือนนั้นที่สมาชิกติดต่อแจ้งเข้ามา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ส่ง SMS โดยพิมพ์ SH วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ หรือ ทำรายการผ่าน www.ktc.co.th/shell เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 62 – 31 ส.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระ 0% กับ KTC ทุกประเภท, ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า CASH ADVANCE, ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ REFUND ทุกประเภท มาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืนในรายการนี้ • เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิต KTC ณ สถานีบริการน้ำมัน Shell ที่ร่วมรายการ ตาม MCC Code: 5541 และ 5542 ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป หรือใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 15% หรือ 15 บาท ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของในแต่ละเดือนหรือตามรอบระยะเวลารายการ (ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62, 31 ก.ค. 62 และ 31 ส.ค. 62)
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดสถานีบริการน้ำมันนั้น จะคำนวณเป็นรายเดือนปฏิทิน ตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 • การคำนวณยอดการใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมันเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะคำนวณที่อัตราคะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 800 คะแนนขึ้นไป โดยคำนวณอัตราคะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายในการเติมน้ำมันที่มากกว่าหรือเท่ากับ 800 บาท/เซลส์สลิป แลกรับเป็นเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ เท่านั้น
 • เคทีซีจะทำการเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ หลังจาก 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนในรายการตามรอบปฏิทิน (60 วันหลังจาก 30 มิ.ย. 62, 31 ก.ค. 62 และ 31 ส.ค. 62)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 

 

บัตรเครดิต SCB

SCB

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และ ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS 800 คะแนน ที่สถานีบริการน้ำมันเซลล์ทั่วประเทศ
 • ลงทะเบียน SMS : พิมพ์ SM วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454
 • (ค่าบริการขึ้นอยู่กับการให้บริการ)
 • ลงทะเบียนทุกประเภทบัตร เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS 2,400 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 7,200 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, SCB M ทุกประเภท และบัตรนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB Reward 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของคะแนนสะสม (120 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562- 31 สิงหาคม 2562
 • ผู้ถือบัตรทุกประเภทต้องส่ง SMS ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งสริมการขายนี้เพียงครั้งเดียว และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ลงทะเบียนโดยส่ง SMS พิมพ์ SM วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

เงื่อนไขบัตรเครดิต SCB

 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม SCB Reward 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของคะแนนสะสม (หรือเท่ากับ 120 บาท)
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB Reward 800 คะแนน/เซลล์สลิปเท่านั้น, จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB Reward 2,400 คะแนน/ท่าน/เดือน และจำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB Reward 7,200 คะแนน/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้
 • ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนน SCB Rewards และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้ SCB Rewards เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้นการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
 • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หาก(และ/หรือ) เกิดความผิดพลาดใดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ
 • ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777

เงื่อนไขแคมเปญ

เงื่อนไขสำหรับต่อที่ 2 

 • ยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการเมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม บัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 500 บาท โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตใบเดียวกัน ในธนาคารเดียวกันที่ร่วมรายการ (บัตรเครดิตซิตี้ บัตรเครดิตเคทีซี และบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายที่ลงทะเบียนใน ต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น
 • จำกัดการบัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ มูลค่า 500 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บัตรเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ จะถูกส่งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางธนาคารนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันเท่ากันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขสำหรับต่อที่ 3 

 • รับคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท X3 หรือ 3 เท่า จากคะแนนสะสมปกติ สำหรับการเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 และ น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เท่านั้น
 • กรุณาแสดงบัตรเชลล์ คลับสมาร์ท เพื่อการบันทึกข้อมูลและสะสมคะแนน เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ทุกครั้ง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่ www.shellsmart.com

เงื่อนไขรวม 

 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นบัตรเครดิตในต่อที่ 1 และ 2 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบ หาก(และ/หรือ) เกิดความผิดพลาดใดจากการใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ