รายชื่อผู้โชคดีสำหรับลูกค้ารถยนต์

รายชื่อผู้โชคดีสำหรับลูกค้ามอเตอร์ไซค์

รายละเอียด เชลล์แจกโชค ทุกภาคทั่วไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ที่ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการ

สำหรับลูกค้ารถยนต์ เติมน้ำมันเชลล์ครบทุก 700 บาท ต่อ ใบเสร็จ รับคูปอง 1 ใบ เพื่อลุ้นชิงรางวัล

  • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Isuzu Hi-Lander 4Drs. 1.9 ddi M AT ที่รองรับน้ำมันดีเซล B10 จำนวน 4 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 500,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 100,000 คะแนน จำนวน 100 รางวัล และ
  • รางวัลที่ 4 คูปองเงินสดสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ ที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส หรือ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ จำนวน 120 รางวัล

สำหรับลูกค้ารถมอเตอร์ไซค์ เติมน้ำมันเชลล์ครบทุก 70 บาท ต่อ ใบเสร็จ รับคูปอง 1 ใบ เพื่อลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 80 รางวัล

รับคูปองเพิ่ม 2 เท่า เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์

การลุ้นโชค คูปองจะถูกแบ่งเป็น 4 ภาคตามที่อยู่ของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เพื่อจับรางวัล ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คูปองจะเป็นสีแดง) ได้แก่ สถานีบริการที่อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
  2. ภาคเหนือ และ ภาคกลาง (คูปองจะเป็นสีเขียว) ได้แก่ สถานีบริการที่อยู่ในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก (คูปองจะเป็นสีม่วง) ได้แก่ สถานีบริการที่อยู่ในจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
  4. ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ (คูปองจะเป็นสีส้ม) ได้แก่ สถานีบริการที่อยู่ในจังหวัด กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา

รายละเอียดของรางวัล

สำหรับลูกค้ารถยนต์

รางวัลสาหรับลูกค้ารถยนต์

รางวัลที่ 1 ลุ้นชิงรางวัล รถยนต์ Isuzu Hi-Lander 4Drs. 1.9 ddi M AT มูลค่า 1,023,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ภาคละ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 4 รางวัล มูลค่ารวม 4,092,000 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 ลุ้นรับคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 500,000 คะแนน มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ภาคละ 5 รางวัล รวมทั้งหมด 20 รางวัล มูลค่ารวม 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 ลุ้นรับคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 100,000 คะแนน มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ภาคละ 25 รางวัล รวมทั้งหมด 100 รางวัล มูลค่ารวม 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

รางวัลที่ 4 ลุ้นชิงรางวัล คูปองเงินสดสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ ที่ศูนย์บริการเชลล์ เฮลิกส์ พลัส หรือ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ภาคละ 30 รางวัล รวมทั้งหมด 120 รางวัล มูลค่ารวม 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

สำหรับลูกค้ารถมอเตอร์ไซค์

รางวัลสาหรับลูกค้ารถมอเตอร์ไซค์

ร่วมลุ้นชิงรางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,750 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ราคา ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562) ภาคละ 20 รางวัล รวมทั้งหมด 80 รางวัล มูลค่ารวม 1,740,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1) กติกาการร่วมลุ้นโชค เชลล์แจกโชค ทุกภาคทั่วไทย

1.1) สำหรับลูกค้าทั่วไป เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 หรือ น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ครบทุก 700 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองลุ้นโชค 2 ใบ หรือเมื่อเติมน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 หรือ น้ำมันเชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ หรือน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล หรือน้ำมันเชลล์ ดีเซล B10 หรือน้ำมันเชลล์ ดีเซล B20 ครบทุก 700 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองลุ้นโชค 1 ใบ เพื่อลุ้นชิงรางวัล รางวัลที่ 1 รถยนต์ จำนวน 4 คัน รางวัลที่ 2 คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 500,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล รางวัลที่ 3 คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 100,000 คะแนน จำนวน 100 รางวัล และรางวัลที่ 4 คูปองเงินสดสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ พลัส หรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ จำนวน 120 รางวัล

1.2) สำหรับลูกค้ารถจักรยานยนต์ เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ครบทุก 70 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองลุ้นโชค 2 ใบ หรือเมื่อเติมน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 หรือ น้ำมันเชลล์ E20 แก๊สโซฮอล์ ครบทุก 70 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองลุ้นโชค 1 ใบ รับคูปองเพื่อลุ้นชิงรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 80 รางวัล

2) ท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการเขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ลงบนคูปอง หย่อนลงกล่องชิงโชค เพื่อลุ้นรางวัล ณ สถานีบริการเชลล์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

3) การจับรางวัลจะถูกแบ่งเป็นภาค ดังนี้

3.1) กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยคูปองจะเป็นสีแดง

3.2) ภาคเหนือ และ ภาคกลาง โดยคูปองจะเป็นสีเขียว

3.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก โดยคูปองจะเป็นสีม่วง

3.4) ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ โดยคูปองจะเป็นสีส้ม

4) คูปองแต่ละสีสำหรับลุ้นชิงรางวัลในกองของภาคนั้นๆเท่านั้น ไม่สามารถลุ้นชิงรางวัลข้ามภาคได้

5) คูปองทั้งหมดจะถูกแยกเป็น 8 กอง ตามประเภทรางวัลและภาคตามที่ระบุไว้ จับรางวัล ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 992 หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องบัวหลวง ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

6) รวมของรางวัลตลอดรายการ 324 รางวัล รวมมูลค่า 10,192,000 บาท

7) ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งคูปองร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวน โดยหากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

8) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

9) พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ดำเนินงานสถานีบริการของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และครอบครัวของบุคคล รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

10) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานใหญ่เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ ทางเว็บไซต์ www.shell.co.th และ LINE Shell Official Account

ดูรายละเอียดเงื่อนไขและกติกาเพิ่มเติมได้ที่นี่