เพียงใช้จ่ายผ่าน SCB ทุกช่องทาง ที่ร้านสะดวกซื้อเชลล์ ซีเล็ค และร้านกาแฟเดลี่คาเฟ่ จากเชลล์ ทุกๆ 25 บาท…

 • ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต SCB รับ 1 สิทธิ
 • ใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต SCB รับ 2 สิทธิ
 • ใช้จ่ายผ่านการสแกน QR Code จาก SCB EASY รับ 3 สิทธิ
 • พิเศษ ! สมาชิกเชลล์คลับสมาร์ทรับสิทธิ X2 ทั้งแคมเปญ! เมื่อลงทะเบียนผ่าน SMS

ระยะเวลาร่วมรายการ 1 กรกฎาคม  – 30 กันยายน 2562

Google Map ต่ำแหน่ง Select และ delicafe ใกล้คุณที่นี่

สมาชิก Shell ClubSmart เช็กสิทธ์รายเดือนที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนสิทธ์รายเดือนทั้งหมด ในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป
 • ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.scb.co.th และ www.shell.co.th
 • ออกเดินทางปลายเดือนพฤศจิกายน 2562

*เงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ X2 ทั้งแคมเปญ สำหรับสมาชิกเชลล์คลับสมาร์ท

 • ลูกค้าบัตรเครดิต SCB และ เชลล์คลับสมาร์ทลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ CC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) หมายเลขบัตรสมาชิกเชลล์คลับสมาร์ท 17 หลัก ส่งมาที่ 4545222
 • ลูกค้าบัตรเดบิต SCB และ เชลล์คลับสมาร์ทลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ DB (วรรค) หมายเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) หมายเลขบัตรสมาชิกเชลล์คลับสมาร์ท 17 หลัก ส่งมาที่ 4545222

อ่านรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม

รายละเอียดรางวัล

 • รางวัลที่ 1 แพ็กเกจท่องเที่ยว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 วัน 3 คืนพร้อมเข้าชมการแข่งขันรถ Formula 1 ณ สนาม ยาส มารีน่า เซอร์กิต จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ชั้นประหยัด) มูลค่ารางวัลละ 140,000 บาท รวมมูลค่า 560,000 บาท • รางวัลที่ 2 จี้ทองคำแม่มณี น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จี้ทองคำแม่มณี น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล
  มูลค่ารางวัลละ 20,124 บาท รวมมูลค่า 301,860 บาท
 • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลห้องพักโรงแรมในเครือ Centara (เฉพาะในประเทศไทย) จำนวน 30 รางวัล
  มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

รวมจำนวนรางวัล 49 รางวัล มูลค่ารวม 1,011,860 บาท

เงื่อนไขรางวัล แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • กรณีได้รับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น
 • กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะถือเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะต้องเดินทาง ไปกลับ-กลับในวันและเวลาตามที่ธนาคาร กำหนด รวมทั้ง ต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย
 • รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่นอกเหนือจากที่บริษัททัวร์จัดไว้ให้
 • โปรแกรมทัวร์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด

เงื่อนไขรางวัล จี้ทองคำแม่มณี

 • จี้ทองคำแม่มณี น้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,124 บาท ราคาทองคำเป็นไปตามราคาตลาด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จำนวน 15 รางวัลรวมมูลค่า 301,860 บาท

เงื่อนไขรางวัลบัตรกำนัลห้องพัก

 • รางวัลบัตรกำนัลห้องพักโรงแรมในเครือ Centara (เฉพาะในประเทศไทย) จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า การยืนยันการจองห้องพักจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างขณะนั้น
 • กรณีบัตรกำนัล สูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมธนาคารจะไม่ออกบัตรกำนัลใหม่ทดแทน
 • กรุณาแสดงบัตรกำนัลห้องพักตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเมื่อเข้าพัก
 • ผู้ถือบัตรกำนัลสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรได้ด้วยตนเองผ่านทาง www.centarahotelsresorts.com/giftcard/ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 0 - 2769 1234 ต่อ 6595 หรือ 6667 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 -18.00 น.
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล เป็นไปตามที่บริษัท เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ทกำหนด

เงื่อนไขการจับและรับรางวัล และเงื่อนไขรวม

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล)หรือผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท หรือ ผู้ใช้บริการ SCB Easy App ที่ใช้จ่าย ณ ร้านเดลี่คาเฟ่ และ/หรือ ร้านเชลล์ ซีเลคในสถานบริการน้ำมันเชลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
 • การคำนวณสิทธิการจับรางวัล จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิต และ/หรือ
  การสแกน QR Code แม่มณีผ่าน SCB Easy App ดังนี้
  -เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทุก 25 บาท รับ 1สิทธิ
  -เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ทุก 25 บาท รับ 2 สิทธิ
  -เมื่อใช้จ่ายผ่านการสแกน QR Code ผ่าน SCB Easy App ทุก 25 บาท รับ 3 สิทธิ
  สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก SHELL Club Smart จะได้รับสิทธิเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อลงทะเบียนก่อนหรือหลังการจ่ายเงิน (แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562) โดยเลือกลงทะเบียนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นดังนี้
  ลูกค้าบัตรเครดิต และ SHELL Club Smart ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์
  CC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) หมายเลขบัตรสมาชิก SHELL Club Smart 17 หลัก ส่งมาที่ 4545222 หรือ
  ลูกค้าบัตรเดบิต และ SHELL Club Smart ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์
  DB (วรรค) หมายเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) หมายเลขบัตรสมาชิก SHELL Club Smart 17 หลัก ส่งมาที่ 4545222
  (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขายค่าบริการส่ง SMSขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิการจับรางวัล ระหว่างรายการส่งเสริมการขายได้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และ 16 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.scb.co.th และ www.shell.co.th
 • ธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิจับรางวัลลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกันและทำการจับรางวัลตัวจริงและสำรอง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่ 35/2 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรางวัลทาง เว็บไซต์ www.scb.co.th และ www.shell.co.th ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. และรับรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
 • หากจับรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน ธนาคารจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วทำการจับรางวัลใหม่
 • เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล เพื่อยืนยันและนัดหมายการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาที่นัดหมาย โดยนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีรับด้วยตัวเอง หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และเอกสารต่าง ๆตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถมอบของรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองได้ ธนาคารจะมอบของรางวัลให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
 • ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยหากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพ และเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้แก่ Shell เพื่อให้ท่านตรวจสอบสิทธิการจับรางวัลและผลรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้บัตรกำนัลของรางวัล หรือจากการเดินทาง สายการบิน ที่พักท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการอาหาร/ผู้ให้บริหาร/โรงแรม หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้นี้
 • ใบอนุญาตเลขที่ 256/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777หรือทางเว็บไซต์ www.scb.co.th

“ลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้แก่ บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้แก่ธนาคารในการเก็บ รวบรวม ใช้ ส่งต่อ เพื่อให้ท่านตรวจสอบสิทธิการจับรางวัลและผลรางวัล”