เชลล์ร่วมลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และดูแลลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเชลล์เสมอมา

รายละเอียด การมอบฟรีประกันอุบัติเหตุกับเชลล์ เฮลิกส์

ประกันอุบัติเหตุ โดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการคุ้มครอง 10 วัน (รายละเอียดของความคุ้มครองตามระบุไว้ในเอกสารด้านล่าง

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าที่ซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ ที่ร่วมรายการ โทรรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 (วันจันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.)
 • ขอรับสิทธิ์ได้ที่ โทร. 0-2206-5413
 • ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัยและรหัสบาร์โค้ด 6 ตัวสุดท้ายที่พิมพ์ที่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์
 • ระยะเวลาขอรับสิทธิ์ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 31พฤษภาคม 2561

ข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อลงทะเบียนรับประกันอุบัติเหตุ

 • ชื่อ นามสกุลผู้เอาประกัน
 • ที่อยู่ผู้เอาประกัน
 • เลขที่ใบขับขี่ผู้เอาประกันภัย หรือเลขที่บัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • ยี่ห้อรถยนต์
 • หมายเลขทะเบียนรถ
 • วันที่เริ่มคุ้มครอง
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (เพื่อนำส่ง SMS ในการยืนยันกรมธรรม์
 • ชนิดของผลิตภัณฑ์เชลล์ เฮลิกส์ เช่น HX8 เบนซิน พร้อมรหัสบาร์โค้ด 6 ตัวสุดท้ายที่พิมพ์ที่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์
 • สถานที่ซื้อสินค้า เช่นสถานีบริการน้ำมัน

ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากยานพาหนะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เป็นเหตุให้ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกัน

ข้อยกเว้น

อุบัติเหตุขณะผู้ขับขี่อยู้ภายใต้ฤทธิ์สุรา การแท้งลูก การได้รับเชื้อโรคปรสิตจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ การใช้ยานพาหนะเพื่อประกอบอาชญากรรม การแข่งขันด้วยความเร็ว หรือเพื่อการเช่า การฆ่าตัวตาย

ผลประโยชน์

 • เสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สูญเสียอวัยวะ สายตา 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ค่ารักษาพยาบาล 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

 1. ผู้เอาประกันต้องอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ทำการลงทะเบียน
 2. สามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อสาธารณะ (ไม่รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์)
 3. เงื่อนไขการรับสิทธิ์: 1โค๊ด / 1 คน / 1 คัน / 1 สิทธิ์

รายละเอียดในการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 10 รายการ ประกอบด้วย

 1. ตรวจระดับน้ำมันเบรค และคลัทช์
 2. ตรวจระดับน้ำมันเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ
 3. ตรวจระดับน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
 4. ตรวจระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 5. ตรวจสภาพสายพานเครื่องยนต์ และแอร์
 6. ตรวจสภาพไส้กรองอากาศ และเป่าทำความสะอาด
 7. ตรวจระดับและเติมน้ำหม้อน้ำ
 8. ตรวจระดับและเติมน้ำฉีดกระจก
 9. ตรวจระดับระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่
 10. ตรวจสภาพยาง และแรงดันลมยาง

โดยผู้ที่จะเดินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนเดินทาง 10 รายการ และสามารถใช้บริการห้องพักรอพร้อมเครื่องดื่มและ Wifi ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ศูนย์บริการ Shell HELIX OILCHANGE+ ในสถานีบริการเชลล์ที่ร่วมโครงการ

เพิ่มเติมค่ะ ข้อเสนอ และโปรโมชั่น

เดลี่คาเฟ่ แลกรับความสดชื่นกับเชลล์ คลับสมาร์ท

แต้มเชลล์คลับสมาร์ท 125 คะแนน + เงิน 1 บาท รับเครื่องดื่ม 1 แก้วตามชนิดที่ระบุในปั๊มเชลล์ที่มีร้านเดลี่ คาเฟ่ทุกสาขา ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. นี้