วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน
 • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้ขับรถบรรทุก และรถโดยสาร
 • เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย
 • ยกระดับมาตรฐานคุณภาพพนักงานขับรถให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

จำนวนทั้งสิ้น 26 ชั่วโมง (3 วัน) ตามหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก พร้อมสอบใบขับขี่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563

 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ร่วมฝึกอบรมทั้งภาควิชาทฤษฎีและภาควิชาปฏิบัติในหลักสูตรการเรียนการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก ท 3) โดยโรงเรียนสอนขับรถ ไอไดร์ฟ แอทรังสิต จ.ปทุมธานี ตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด (แต่สามารถเลือกช่วงวันที่สะดวกเข้ารับการอบรมได้ด้วยตนเอง) หลักสูตรมูลค่ากว่า 7,000 บาท (ครอบคลุมค่าหลักสูตรการเรียนและฝึกอบรมเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต) ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดของกรมการขนส่งทางบกจะได้รับการเปลี่ยนเป็น ใบอนุญาตชนิดที่ 3 ประเภททุกประเภท (ท 3) อีกด้วย

กติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตชนิดที่ 2 ประเภททุกประเภท (ท 2) มาแล้ว 
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก ในส่วนของการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ รายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/th/car-license/view.php?_did=95
 • โพสต์ภาพถ่ายของคุณคู่กับน้ำมันเครื่องเชลล์ ริมูล่า สูตรใด ขนาดใดก็ได้ ไว้ใต้โพสต์นี้ พร้อมบอกเหตุผลว่า “ประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเชลล์ ริมูล่า” 
 • กด Like & Share โพสต์นี้ให้เป็นสาธารณะ พร้อมติด hashtag #ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับเชลล์ริมูล่า #เชลล์ริมูล่า
 • คัดเลือกผู้โชคดี 100 คนจากผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบทุกข้อ และตอบคำถามโดนใจกรรมการ (ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 100 คน จะมาจากการเปิดรับสมัครจานวนทั้งสิ้น 8 เพจด้วยกัน)
 • สมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 16 กันยายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 25 กันยายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.shell.co.th/rimula-trucker-driving-course-2020
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ร่วมฝึกอบรมทั้งภาควิชาทฤษฎีและภาควิชาปฏิบัติในหลักสูตรการเรียนการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง (รถบรรทุก ท 3) โดยโรงเรียนสอนขับรถ ไอไดร์ฟ แอทรังสิต จ.ปทุมธานี ตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด (แต่สามารถเลือกช่วงวันที่สะดวกเข้ารับการอบรมได้ด้วยตนเอง) หลักสูตรมูลค่ากว่า 7,000 บาท ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดของกรมการขนส่งทางบกจะได้รับการเปลี่ยนเป็น ใบอนุญาตชนิดที่ 3 ประเภททุกประเภท (ท 3) อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม www.shell.co.th/rimula-trucker-driving-course-2020

ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการ "ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับชลล์ ริมูล่า" ครั้งที่ 1 ปี 2563

ลำดับ

เฟสบุ๊ค

1

Phonchun Lompla (ประยูร)

2

Phonchun Lompla (Komsan)

3

Phonchun Lompla (วิรุฬห์)

4

นุ เหล็ก หิน สนิม

5

Warayut Nathanli

6

Phonchun Lompla (อนันต์)

7

Phonchun Lompla (ธงชัย)

8

Phonchun Lompla (อนุชิต)

9

นางสาว วัลย์นิสา

10

Phonchun Lompla (อดิเรก)

11

Phonchun Lompla (สมชาย)

12

Phonchun Lompla (องอาจ)

13

Ffsaranrat Kks

14

Phonchun Lompla (กรณิศ)

15

Phonchun Lompla (พงษ์ทวี)

16

Phonchun Lompla (อำนาจ)

17

Phonchun Lompla (สมพร)

18

Phonchun Lompla (จักร์กิจ)

19

Sarawut Hongphoomee

20

Phonchun Lompla (อนันต์พงษ์)

21

สันติ เกตุผาสุข

22

Phonchun Lompla (บุญยิ่ง)

23

สนอง ผาสุข

24

Phonchun Lompla (อภิวัฒน์)

25

Phonchun Lompla (วุฒิชัย)

26

Archives Beezox

27

Phonchun Lompla (พิสุทธิ์)

28

Phonchun Lompla (ณัฐวุฒิ ห)

29

Phonchun Lompla (ณัทฌาธร)

30

Phonchun Lompla (เรไร)

31

Phonchun Lompla (ณัฐวุฒิ ภ)

32

Phonchun Lompla (วีระศักดิ์)

33

Phonchun Lompla (อภิเดช)

34

Ton Kittipong

35

Phonchun Lompla (ศรัญญู)

36

Phadet Yodprueksa

37

Phonchun Lompla (วินัย)

38

Phonchun Lompla (ศุภชัย)

39

Phonchun Lompla (รัศมี)

40

Non loso

41

Wihan Sapcharoen

42

พูนผล ซิมประเสริฐ

43

Mas Massaya

44

คุนชายเอาแต่จัย กับยั้ยหมูแสนงอน

45

Thanongsak Phakdee

46

มังกร โซ้ง

47

เสี่ย ภูมิ บดินทร์

48

นัทธวัฒน์ เผ่าป้อ ทรัพย์รุ่งเรืองอินฟินีตี้

49

ออ๋ง ซีโฟร์

50

สุธีร์ ปะสาวะถา

51

โรงเรียนสมัครให้ (ประเสริฐศักดิ์)

52

โรงเรียนสมัครให้ (เสกสรร)

53

จันทร์เพ็ง สมบูรณ์

54

Naruedon Submank

55

Wattanapol Egsatra

56

Maneerat Sorakanit

57

Saen Pansukpum

58

Nithiroj Buranatanyarat

59

คุณชาย ถ่านดำ เฮ้ย เฮ้ย

60

วันชัย ทวิวัฒน์

61

Pom Pom

62

Chayanan Punthong

63

สมชาย ชมพูน

64

อหิงสวน ตัวปัญหา

65

Khanthong Radabutr

66

Moo Chakkawat

67

หวานเจี๊ยบบ ชอบก็คือชอบ มองกี่รอบก็ชอบอยู่ดี

68

มั่ยเคยลำบาก อย่าปากดี

69

สู้เพื่อ เธอ

70

ยงยุทธ โชติช่วง

71

นักเดินทาง กลางเมืองใหญ่

72

Anusak Wangwan

73

วิชัย พายุหมุนวน

74

Sek Kenda

75

Kasem Praneed

76

Pkm Transports

77

พาน เมืองเลย

78

ยุทธพงษ์ ปัญจรักษ์

79

Channoi Jankanya

80

พ่อซัมเมอร์ กิมหมัง

81

เก่ง ทุ่งสะแบง

82

ทัตพงศ์ จันทวงศ์

83

Irizar PB

84

FFsaranrat Kks (ปิติพล)

85

FFsaranrat Kks (อามอารัญ)

86

FFsaranrat Kks (ณัฐพนธก)

87

FFsaranrat Kks (ธนพล)

88

Must Prayakai

89

พิทยา ภูพันเชือก

90

สก๊อต พรหมอักษร (ฉลาด)

91

สก๊อต พรหมอักษร (วิเชียร)

92

สก๊อต พรหมอักษร (อรรถวุฒิ)

93

สก๊อต พรหมอักษร (ทนงศักดิ์)

94

สก๊อต พรหมอักษร (ศุภกานต์)

95

สก๊อต พรหมอักษร (สุริยะ)

96

สก๊อต พรหมอักษร (สัมพันธ์)

97

Wattanakorn Sasok

98

Nut Generrall

99

สก๊อต พรหมอักษร (กิตติพัชญ์)

100

Chaisit Jira

 
กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ
กำหนดการ วันที่ หมายเหตุ
เปิดตัวโครงการผ่านช่องทางดิจิทัล 15-22 สิงหาคม 2563
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 15 สิงหาคม – 16 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับคัดเลือกตามเงื่อนไขโครงการ 25 กันยายน 2563 ผ่านทาง www.shell.co.th
ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 100 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถบรรทุก ท.3 พร้อมสอบใบขับขี่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563– 30 พฤศจิกายน 2563 สามารถเลือกวันที่เข้ารับการอบรมได้ โดยจะได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน

เชลล์ ริมูล่า

เชลล์ ริมูล่า น้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกงานหนัก

นักวิทยาศาสตร์ของเราพัฒนาน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลบรรทุกหนัก เชลล์ ริมูล่า เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษา

Shell LubeMatch

ค้นหาน้ำมันที่เหมาะสมกับยานพาหนะของคุณด้วยเครื่องมือ Shell LubeMatch