Accessible version

เพิ่มเติมใน Motorists

ความร่วมมือทางนวัตกรรมของเชลล์กับเฟอร์รารี่

ย้อนกลับไปดูความร่วมมือในมอเตอร์สปอร์ตที่ยาวนานที่สุด และเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าจดจำ และชัยชนะที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสำเร็จ

บทบาทของเชลล์ในการแข่งขัน

ทีมติดตามการแข่งขันของเชลล์ ติดตามในทุกการแข่งขัน การสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันเครื่อง ในขณะที่เชลล์เป็นผู้สนับสนุนทีมเฟอร์รารี่จนประสบความสำเร็จ