นับแต่ปี 2540 เชลล์ได้นำเสนอบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน ภายใต้สัญลักษณ์ “ศูนย์บริการ โปรเซิร์ฟ – บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณ” เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าสามารถได้รับบริการคุณภาพมาตรฐานจากสถานีบริการเชลล์ที่มีสัญลักษณ์นี้เหมือนกันทั่วประเทศ

จนวันนี้ เชลล์พร้อมแล้วที่จะปรับโฉมศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภายใต้สัญลักษณ์ “ศูนย์บริการ เชลล์ เฮลิกส์ พลัส” ในสโลแกนใหม่ที่ว่า “ให้คุณมากกว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง” ด้วยทีมงานช่างและการต้อนรับมืออาชีพ โดยช่างจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เรื่องเครื่องยนต์ ความรู้ผลิตภัณฑ์ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงใจคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการให้บริการมาตรฐาน ได้แก่

 1. รับรถ
 2. เสนอขายสินค้า
 3. เสนอบริการตรวจเช็คฟรี 10 รายการ*
 4. ประมาณราคาและเวลา
 5. ช่างปฏิบัติตามขั้นตอน
 6. ตรวจสอบการบริการ
 7. สรุปผลการให้บริการ
 8. ชำระเงินและส่งคืนรถ

*การบริการตรวจเช็คฟรี 10 รายการ ได้แก่

 1. น้ำมันเบรค/คลัทช์
 2. น้ำมันเกียร์ธรรมดา/เกียร์อัตโนมัติ
 3. น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
 4. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 5. น้ำฉีดกระจก/ก้านปัด
 6. น้ำหม้อน้ำ/ฝา/ท่อยาง/เข็มขัดรัดท่อยาง
 7. ไส้กรองอากาศ
 8. แบตเตอรี่/น้ำกลั่น/ขั้วแบตเตอรี่
 9. สายพานเครื่องยนต์/แอร์/เพาเวอร์
 10. สภาพยาง/ลมยาง