น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย

น้ำมันเกียร์ออโตเมติคและพวงมาลัยเพาเวอร์

น้ำมันล้างภายในเครื่องยนต์

ไส้กรองน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ

 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจระดับน้ำมันเบรค
 • ตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้าย
 • ตรวจระดับน้ำมันเกียร์
 • ตรวจระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • ตรวจสภาพสายพานเครื่องยนต์ และแอร์
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง หรือเปลี่ยนพร้อมชุดส่งเสริมการขาย*
 • ทำความสะอาดกรองอากาศ หรือเปลี่ยนพร้อมชุดส่งเสริมการขาย*
 • ตรวจระดับและเติมน้ำหม้อน้ำ
 • ตรวจระดับและเติมน้ำล้างกระจก
 • ตรวจระดับน้ำมันเฟืองท้าย
 • ตรวจระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่
 • ตรวจระดับและเติมลมยาง

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องสำหรับรถเก๋ง ขนาด (ลิตร)  ราคา (บาท)
เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 4L 2,475
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 8 4L 1,485
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 8 อีโค คาร์ 3L 825
เชลล์ เฮลิกส์ ไฮไมล์เลจ 4L 1,025
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 7 4L 1,025
เชลล์ เฮลิกส์ ก๊าซ เอช เอ็กซ์ 7 4L 1,025
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 5 4L 625
เชลล์ เฮลิกส์ เอช เอ็กซ์ 3 4L 370
เชลล์ เฮลิกส์ ก๊าซ เอช เอ็กซ์ 3 4L 560

 

น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย

น้ำมันเครื่องสำหรับรถกระบะ ขนาด (ลิตร) ราคา (บาท)
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล อัลตร้า 6L 2,615
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 8 6L 1,610
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล ไฮไมล์เลจ 6L 1,140
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 7 6L 1,140
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 5 6L 775
เชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล เอช เอ็กซ์ 3 6L 630

 

น้ำมันเกียร์ออโตเมติคและพวงมาลัยเพาเวอร์

น้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุก ขนาด (ลิตร) ราคา (บาท)
เชลล์ ริมูล่า อาร์ 4 เอ็กซ์ 6L 850
เชลล์ ริมูล่า อาร์ 3 พลัส 6L 800
เชลล์ ริมูล่า อาร์ 1 4L 380

 

น้ำมันล้างภายในเครื่องยนต์

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ราคา (บาท)
ไส้กรองน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ เริ่มต้นที่ 190

 

 *สนใจชุดส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงานต้อนรับ

More in ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ

ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐาน - โปรเซิร์ฟ

พบข้อมูลเกี่ยวกับบริการของโปรเซิร์ฟ ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตรฐานที่สถานีบริการเชลล์กว่า 360 แห่งทั่วประเทศ

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโปรเซิร์ฟ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นๆ ให้กับรถของคุณอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุรถและเพิ่มประสิทธิภาพของการขับขี่