วิธีการร่วมสนุก

 • ร่วมสนุกกิจกรรม ‘รถคันไหนใช่ตัวคุณ’ ที่ www.shell.co.th/helixultra

ระยะเวลาการร่วมสนุก

 • วันที่ 3 เมษายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 หรือระยะเวลาอาจสั้นกว่านั้นหากมีการใช้สิทธิ์ครบ 500 ครั้ง

ของรางวัลกิจกรรม

 • โค้ดส่วนลด 300 บาทสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์ ขนาด 4 ลิตร หรือ 6 ลิตร ทุกชนิดที่ Shell official Shop ใน www.Shopee.com
 • โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้จากวันที่ 3 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หรือระยะเวลาอาจสั้นกว่านั้นหากมีการใช้สิทธิ์ครบ 500 ครั้งก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • จำนวนสิทธิ์ที่มีทั้งหมด 500 สิทธิ์

เงื่อนไขกิจกรรมอื่นๆ

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนด้วย Facebook Account เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนด้วย Facebook หรือ Email Account เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับโค้ดเมื่อปฎิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอนเท่านั้น
 • โค้ดนี้สำหรับใช้เป็นส่วนลดจำนวน 300 บาท ในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์ ขนาด 4 ลิตร หรือ 6 ลิตร ทุกชนิดที่ Shell official Shop ใน www.Shopee.com แลกส่วนลดได้ตั้งแต่ 3 เมษายน- 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น หรือระยะเวลาอาจสั้นกว่านั้นหากมีการใช้สิทธิ์ครบ 500 ครั้งก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • ลงทะเบียนด้วย Facebook หรือ Email Account เท่านั้น
 • แลกส่วนลดได้ตั้งแต่ 3 เมษายน- 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น หรือระยะเวลาอาจสั้นกว่านั้นหากมีการใช้สิทธิ์ครบ 500 ครั้งก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • ผู้ร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับในข้อตกลง กติกา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ
 • หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดใดๆ หรือเข้าข่ายทุจริต ทางทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าว ออกจากการร่วมกิจกรรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัล
 • ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด ทำการบันทึกข้อมูลของท่านที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอยู่ภายใต้การดุลยพินิจของบริษัท
 • คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โตแย้งหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฏกติกาหรือของรางวัลโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถยกเลิกให้คำยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลา