ปัจจุบันความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ความผันผวน ทางเศรษฐกิจและทางการเมืองระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก รวมถึงความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความต้องการ LNG จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญ ในอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับระบบพลังงานของประเทศ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลแนวโน้มมุมมองใน Shell’s LNG Outlook 2023 โดยนายเมห์ดี เชนูฟี Head of LNG Origination & Market Development ในงานสัมมนารายงานภาพรวมอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งจัดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม PTT Auditorium ชั้น 2 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่

ในปี 2022 หลายประเทศในยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักร นำเข้า LNG ถึง 121 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 60% เมื่อเทียบกับปี 2021 เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ก๊าซนำเข้าทางท่อจากรัสเซีย ที่มีปริมาณลดลงอย่างมากหลังจากการรุก เข้าไปในยูเครนของรัสเซีย นอกจากนี้ การที่การนำเข้า LNG จากจีนลดลง 15 ล้านตัน ประกอบกับการที่ผู้ซื้อในเอเชียใต้ลดการนำเข้าลง มีส่วนช่วยให้บรรดาประเทศในยุโรปมีก๊าซใช้อย่างพอเพียง และหลีกเลี่ยงภาวะขาดแคลนก๊าซได้ ทั้งนี้ การที่ยุโรปมีความต้องการใช้ LNG เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้ราคา LNG ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และทำให้ตลาดพลังงานทั่วโลกเกิดความผันผวน

เมื่อปริมาณก๊าซที่นำส่งมาทางท่อจากรัสเซียน้อยลง LNG จึงกลายเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของยุโรปมากขึ้น โดยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการพัฒนาสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งใหม่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ของยุโรปเป็นแรงหนุน ในทางกลับกัน ประเทศจีนก็มีการพัฒนาจากการเป็นตลาดนำเข้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ไปสู่ประเทศที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จนสามารถเข้ามาช่วยปรับสมดุลในตลาด LNG ของโลกได้

"สงครามในยูเครนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในด้านความมั่นคงทางพลังงานทั่วโลก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร้างในตลาด ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม LNG ของโลกในระยะยาว" สตีฟ ฮิลล์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการตลาดพลังงานของเชลล์ กล่าว

"สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีการรับมือในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น ด้วยการยืดระยะเวลาของอายุสัญญาให้ยาวขึ้น เพื่อรับประกันว่าจะมีแหล่งพลังงานที่ไว้วางใจได้ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากราคาที่อาจพุ่งสูงขึ้น"

การนำส่งก๊าซทางท่อจากรัสเซียที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการแทรกแซงเชิงนโยบายและกฎระเบียบในลักษณะที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากรัฐบาลในยุโรปพยายามเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและปกป้องเศรษฐกิจจากต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญในการนำเข้า LNG และการพัฒนาสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว

ในปี 2022 ความต้องการ LNG ในยุโรปเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้นำเข้ารายอื่น ๆ ต้องลดการนำเข้าและเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นแทน ซึ่งส่งผลให้มีการปล่อยมลภาวะออกมามากขึ้น ราคา LNG ที่สูงขึ้นทั่วโลกนำไปสู่การลดการนำเข้า LNG ในเอเชียใต้ โดยปากีสถานและบังคลาเทศหันไปนำเข้าน้ำมันเตามากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนพลังงาน ส่วนอินเดียก็หันไปใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น

ปริมาณการค้า LNG ทั่วโลกในปี 2022 เพิ่มขึ้นถึงระดับ 397 ล้านตัน โดยผู้เกี่ยวข้องในตลาด LNG คาดว่าความต้องการ LNG จะขึ้นไปแตะ 650 ถึงกว่า 700 ล้านตันต่อปีภายในปี 2040 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลงทุนในโครงการผลิต LNG ให้มากขึ้น เพื่อเลี่ยงปัญหาอุปสงค์-อุปทานที่คาดว่าจะก่อตัวในช่วงปลายทศวรรษ 2020

การมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่หลากหลายเข้ามาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานของก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบทบาทของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน อีกทั้งอุตสาหกรรมยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับใช้ก๊าซที่ผลิตจากกระบวนการลดคาร์บอน รวมทั้งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์ ไฮโดรเจน และแอมโมเนีย ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา :

 • คุณกมล คงสกุลวัฒนสุข, กรรมการบริหาร – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล, โฆษกและผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน, สำนักงานปลัด - กระทรวงพลังงาน
 • คุณคมกฤช ตันตระวานิช, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คุณเจน นำชัยศิริ, สมาชิกวุฒิสภาและอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม
 • ดร. คุรุจิต นาครทรรพ, ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • นายเมห์ดี เชนูฟี, Head of LNG Origination & Market Development, Shell plc
 • ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล, อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และอดีตกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คุณภูวดล สุนทรวิภาต, คณะกรรมการการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • ดร. ศรีรัชต์ ธนะรัชต์, กรรมการบริหาร ฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

Notes to editors

สามารถดูข้อมูล LNG Outlook 2023 เพิ่มเติมได้ที่ www.shell.com/lngoutlook

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

 • ณิชา ถิรทิตสกุล

  ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  โทรศัพท์ +662 262 7487
  อีเมล: nicha.tiratithsakul@shell.com

 • จามรี คุปตะเวทิน

  ผู้อำนวยการด้านการสื่อสาร
  บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด
  โทรศัพท์ +668 9810 3938
  อีเมล: jamaree.k@abm.co.th

Cautionary note

The companies in which Shell plc directly and indirectly owns investments are separate legal entities. In this announcement, “Shell”, “Shell Group” and “Group” are sometimes used for convenience where references are made to Shell plc and its subsidiaries in general. Likewise, the words “we”, “us” and “our” are also used to refer to Shell plc and its subsidiaries in general or to those who work for them. These terms are also used where no useful purpose is served by identifying the particular entity or entities. ‘‘Subsidiaries’’, “Shell subsidiaries” and “Shell companies” as used in this announcement refer to entities over which Shell plc either directly or indirectly has control. Entities and unincorporated arrangements over which Shell has joint control are generally referred to as “joint ventures” and “joint operations”, respectively. “Joint ventures” and “joint operations” are collectively referred to as “joint arrangements”. Entities over which Shell has significant influence but neither control nor joint control are referred to as “associates”. The term “Shell interest” is used for convenience to indicate the direct and/or indirect ownership interest held by Shell in an entity or unincorporated joint arrangement, after exclusion of all third-party interest.

Forward-Looking Statements

This announcement contains forward-looking statements (within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning the financial condition, results of operations and businesses of Shell. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. Forward-looking statements are statements of future expectations that are based on management’s current expectations and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in these statements. Forward-looking statements include, among other things, statements concerning the potential exposure of Shell to market risks and statements expressing management’s expectations, beliefs, estimates, forecasts, projections and assumptions. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as “aim”, “ambition”, ‘‘anticipate’’, ‘‘believe’’, ‘‘could’’, ‘‘estimate’’, ‘‘expect’’, ‘‘goals’’, ‘‘intend’’, ‘‘may’’, “milestones”, ‘‘objectives’’, ‘‘outlook’’, ‘‘plan’’, ‘‘probably’’, ‘‘project’’, ‘‘risks’’, “schedule”, ‘‘seek’’, ‘‘should’’, ‘‘target’’, ‘‘will’’ and similar terms and phrases. There are a number of factors that could affect the future operations of Shell and could cause those results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements included in this announcement, including (without limitation): (a) price fluctuations in crude oil and natural gas; (b) changes in demand for Shell’s products; (c) currency fluctuations; (d) drilling and production results; (e) reserves estimates; (f) loss of market share and industry competition; (g) environmental and physical risks; (h) risks associated with the identification of suitable potential acquisition properties and targets, and successful negotiation and completion of such transactions; (i) the risk of doing business in developing countries and countries subject to international sanctions; (j) legislative, judicial, fiscal and regulatory developments including regulatory measures addressing climate change; (k) economic and financial market conditions in various countries and regions; (l) political risks, including the risks of expropriation and renegotiation of the terms of contracts with governmental entities, delays or advancements in the approval of projects and delays in the reimbursement for shared costs; (m) risks associated with the impact of pandemics, such as the COVID-19 (coronavirus) outbreak; and (n) changes in trading conditions. No assurance is provided that future dividend payments will match or exceed previous dividend payments. All forward-looking statements contained in this announcement are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements contained or referred to in this section. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements. Additional risk factors that may affect future results are contained in Shell plc’s Form 20-F for the year ended December 31, 2022 (available at www.shell.com/investor and www.sec.gov). These risk factors also expressly qualify all forward-looking statements contained in this announcement and should be considered by the reader. Each forward-looking statement speaks only as of the date of this announcement, 21 April 2023. Neither Shell plc nor any of its subsidiaries undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or other information. In light of these risks, results could differ materially from those stated, implied or inferred from the forward-looking statements contained in this announcement.

Shell’s net carbon intensity

Also, in this announcement we may refer to Shell’s “Net Carbon Intensity”, which includes Shell’s carbon emissions from the production of our energy products, our suppliers’ carbon emissions in supplying energy for that production and our customers’ carbon emissions associated with their use of the energy products we sell. Shell only controls its own emissions. The use of the term Shell’s “Net Carbon Intensity” is for convenience only and not intended to suggest these emissions are those of Shell plc or its subsidiaries.

Shell’s net-Zero Emissions Target

Shell’s operating plan, outlook and budgets are forecasted for a ten-year period and are updated every year. They reflect the current economic environment and what we can reasonably expect to see over the next ten years. Accordingly, they reflect our Scope 1, Scope 2 and Net Carbon Intensity (NCI) targets over the next ten years. However, Shell’s operating plans cannot reflect our 2050 net-zero emissions target and 2035 NCI target, as these targets are currently outside our planning period. In the future, as society moves towards net-zero emissions, we expect Shell’s operating plans to reflect this movement. However, if society is not net zero in 2050, as of today, there would be significant risk that Shell may not meet this target.

Forward Looking Non-GAAP measures

This announcement may contain certain forward-looking non-GAAP measures such as cash capital expenditure and divestments. We are unable to provide a reconciliation of these forward-looking Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures because certain information needed to reconcile those Non-GAAP measures to the most comparable GAAP financial measures is dependent on future events some of which are outside the control of Shell, such as oil and gas prices, interest rates and exchange rates. Moreover, estimating such GAAP measures with the required precision necessary to provide a meaningful reconciliation is extremely difficult and could not be accomplished without unreasonable effort. Non-GAAP measures in respect of future periods which cannot be reconciled to the most comparable GAAP financial measure are calculated in a manner which is consistent with the accounting policies applied in Shell plc’s consolidated financial statements.

The contents of websites referred to in this announcement do not form part of this announcement.

We may have used certain terms, such as resources, in this announcement that the United States Securities and Exchange Commission (SEC) strictly prohibits us from including in our filings with the SEC.Investors are urged to consider closely the disclosure in our Form 20-F, File No 1-32575, available on the SEC website www.sec.gov.